main header za podjetja

Ponudbe za male poslovne odjemalce

Vse o pogodbah, splošnih pogojih, postopku zamenjave dobavitelja, cenikih, dodatnih storitvah ter reševanju reklamacij in pritožb, na enem mestu.

Ceniki za dobavo zemeljskega plina

  • Splošni cenik za dobavo zemeljskega plina osnovnim socialnim službam in malim poslovnim odjemalcem
  • Cenik za dobavo zemeljskega plina distributerjem toplote za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce
  • Cenik oskrbe s plinom za dobavo pravnim osebam javnega prava
poslovni odjemalci

Dobava zemeljskega plina

Vas zanima več?

Pošljite povpraševanje

Pomoč in podpora

Poiščite več informacij o zemeljskem plinu. Na enem mestu vas čakajo:

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228