UPN v plinohramih za dom 1

Pomoč in podpora – UNP v plinohramih

Preverite nasvete za varno uporabo UNP v plinohramih in kontakte za svetovanje in podporo ter preverite, kako poteka vzdrževanje plinohramov.

Predpisi, varnost in vzdrževanje

Varnostni listi:

Za varno uporabo UNP v plinohramih je potrebno upoštevati nekaj napotkov in dejstev o plinu.

Utekočinjen naftni plin je gorljiv, zato obstaja nevarnost požara in eksplozije. Prav zato je potrebno postavitev plinohrama in instalacije zaupati strokovno usposobljenim izvajalcem. Prav tako je pomembno, da plinsko trošilo (peč za ogrevanje, bojler za toplo vodo, štedilnik) montira in preizkusi pooblaščeni servis.

Plinohram in napeljavo lahko začnete uporabljati šele po opravljenem prevzemnem pregledu pooblaščenega organa za preglede.

Za varno uporabo morate kot uporabnik enkrat letno naročiti pregled plinske napeljave pri usposobljenem izvajalcu, periodični pregledi tlačne posode pa se morajo opraviti v predpisanih terminih.

Kot uporabnik morate skrbeti tudi, da se plinska postaja uporablja namensko in da se v njej vzdržuje urejenost ter čistočo.

Naši strokovnjaki bodo poiskali najprimernejšo rešitev, prilagojeno specifičnim zahtevam vašega posla in podjetja. Zagotavljamo vam nemoteno oskrbo utekočinjenega naftnega plina v plinohrame oziroma nemoteno delovanje omrežja utekočinjenega naftnega plina.

Za svetovanje in pomoč pokličite našo službo vzdrževanja (vsak delovnik med 7.30 in 15.30):

V nujnih primerih ali ob puščanju plina pokličite intervencijsko telefonsko številko Istrabenz plini (24/7):

 1. Ugasnite plamen.
 2. Odprite vsa okna in vrata.
 3. Zaprite glavno požarno pipo.
 4. Ne uporabljajte stikal in telefona.
 5. Preprečite uporabo električnih zvoncev.
 6. Ne kadite.
 7. Luči lahko prižgete šele tedaj, ko vonja po plinu ne zaznate več.
 8. Čimprej pokličite pooblaščenega izvajalca ali svojega distributerja.
01 postavitev plinohrama

Mesto postavitve plinohrama je določeno po Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91).

Uvodni pregled
Uvodni pregled plinohrama opravi organ za periodične preglede v okviru postopka dajanja nove opreme pod tlakom v uporabo in prevzema v pregledovanje. Po pregledu izdela katalog ukrepov in določi program periodičnih pregledov.

Redni zunanji pregled vsaki 2 leti
Pri tem pregledu, ki ga kontrolni organ opravlja na objektu, se ugotavlja stanje v uporabi, pregleda se varnostna in druga oprema plinohrama ter stanje mesta njegove postavitve.

Redni notranji pregled vsakih 5 let
Pri tem pregledu se preverja stanje notranjosti plinohrama: stanje zvarnih spojev, plašča, ojačitev itd. Če notranji pregled ni izvedljiv, se lahko namesto njega opravi zunanji pregled, trdnostni preizkus in meritve debeline pločevine.

Redni tlačni preizkus vsakih 10 let
Redni tlačni preizkus se opravlja na 10 let oziroma do konca desetega leta od prvega tlačnega preizkusa ali od zadnjega notranjega pregleda.
Uspešno opravljen redni pregled je pogoj za nadaljevanje uporabe plinohrama.

Starejši plinohrami
Za plinohrame starejšega letnika, ki so bili izdelani pred uveljavitvijo Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, veljajo roki pregledov, ki so bili določeni ob izdaji obratovalnega dovoljenja in so praviloma krajši.

Računi

Možnost prejema računov

Možnost plačil računov

Modri prihranki – nasveti za varčno ogrevanje

Priporočila za učinkovito in gospodarno ogrevanje v vašem domu. Z upoštevanjem le-teh, lahko ustvarite občutne prihranke pri porabi in stroških energenta.

Oglejte si jih tu:

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Odčitek plinskega števca lahko sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca:

 • preko uporabniškega portala MojPlin – uporabniški portal MojPlin vam omogoča enostaven način spremljanja porabe, izdanih računov in sporočanja stanj merilne naprave.
 • ali na brezplačno telefonsko številko 080 1228

*Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko stanje na plinskem števcu

Splošni pogoji in zakonodaja

Ceniki

Cene utekočinjenega naftnega plina

Preverite maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina za prodajo v plinohramu ali za odjem po plinomeru.

Maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina – prodaja v plinohram

*Cenik je veljaven od 8. 9. 2023 do preklica.

MALOPRODAJNI CENIK ZA UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (prodaja v plihohram)

UNP Propan

UNP butan-propan

€/liter

€/liter

Prodajna cena brez DDV

1,1844

1,1882

Prodajna cena z DDV (22 %)

1,4449

1,4496

Prodajna cena z DDV (22 %) pri plačilu z gotovino

1,4016

1,4062

*V ceni so vključeni zakonsko predpisana ekološka taksa in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije.

Izredna dostava plina

Maloprodajna cena: 122 /prevoz

Prevoz do 500 l

Maloprodajna cena: 61,00 /prevoz

*Ceni veljata od 1. 11. 2014

Plačilni pogoji

Gotovinsko plačilo – gotovinska cena

 • gotovina
 • plačilne kartice

Obročno plačilo – pri plačilu na več obrokov velja negotovinska cena

Maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina – odjem po plinomeru

*Cenik je veljaven od 1. 9. 2023 do preklica.

MALOPRODAJNI CENIK ZA UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN (za odjem po plinomeru)

vrsta plina

način dobave

cena brez DDV

cena z DDV (22 %)

UNP propan (za ogrevanje)

Po plinomeru

3,9669 €/m3

4,8396 €/m3

UNP butan-propan (za ogrevanje)

Po plinomeru

4,5911 €/m3

5,6011 €/m3

*V ceni so vključeni zakonsko predpisana ekološka taksa, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije.

Cene utekočinjenega naftnega plina – Avtoplin

*Maloprodajna cena velja od 22. 1. 2024 do preklica.

AVTOPLIN

0,6475 €/liter (MPC brez DDV)

0,7900 €/liter (MPC z 22 % DDV)

* V ceni avtoplina sta vključena trošarina, CO2 taksa in zakonsko predpisani dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije.

Naročite utekočinjen naftni plin za ogrevanje – plinohram
Preberite več o unp v plinohramih

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228