19 pomoc in podpora

Pravni pogoji

Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo www.istrabenzplini.si upravlja podjetje Istrabenz plini d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper.

1. Področje uporabe

Ti Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike/ obiskovalce spletne strani in vse oblike uporabe spletne strani www.istrabenzplini.si , ki je v lasti družbe Istrabenz plini d.o.o. ter določajo pogoje njene uporabe.

2. Uporabljeni pojmi:

  1. “splošni pogoji” pomenijo te Splošne pogoje uporabe
  2. “spletna stran” pomeni spletno stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije Istrabenz plini d.o.o.;
  3. “uporabnik” predstavlja vsakega uporabnika oziroma obiskovalca spletne strani,
  4. “Istrabenz plini” pomeni družbo Istrabenz plini d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper.

3. Seznanjenost s splošnimi pogoji

Uporabnik potrjuje, da je z vstopom na spletno stran skrbno prebral te Splošne pogoje uporabe spletne strani in da se z njimi strinja ter da jih sprejema v celoti. Če s pogoji uporabe ne soglašate, priporočamo, da te spletne strani ne uporabljate in jo zapustite.

4. Uporaba spletne strani

Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost.

Ves čas si prizadevamo za točnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletni strani, vendar se uporabnika opozarja, da so vse informacije informativnega značaja.

Za morebitne jezikovne ali vsebinske pomanjkljivosti, točnost informacij, tehnične ali druge napake ali za pomanjkljivo ažurirane podatke na spletni strani, ne odgovarjamo, bomo pa storili vse, da se takšne napake uredijo v najkrajšem možnem času.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Istrabenz plini, ne prevzemamo nobene odgovornosti za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav ter za politike varovanja podatkov in pravil uporabe teh strani.

Družba Istrabenz plini ne jamči, da bodo spletna stran ali njene podstrani (vključno z vsemi vsebinami) vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena. Družba Istrabenz plini ni odgovorna za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izguba programov ali za kakršno koli podobno škodo oziroma za škodo, ki bi izhajala iz uporabe, obstoja ali nemožnosti uporabe spletne strani ali vsebin objavljanih na spletni strani.

Družba Istrabenz plini ne odgovarja za zlorabe tretjih oseb oziroma uporabnikov.

Družba Istrabenz plini si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda ali odstrani vsebino spletne strani www.istrabenzplini.si, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

5. Avtorske pravice

Vse materialne in moralne avtorske pravice vseh avtorskih del objavljenih na spletni strani pripadajo družbi Istrabenz plini. Avtorska dela so: besedila, fotografije, razporeditve, design, video, glasba, ilustracije, grafični elementi, znaki in znamke in podobno.

Imetniki avtorske pravice na avtorskih delih objavljenih na spletni strani so lahko tudi zaposleni v družbi Istrabenz plini, partnerji, pogodbeni sodelavci ali tretje osebe, kar je ustrezno označeno. Družba Istrabenz plini dovoljuje, da se vsebina spletne strani, kjer so avtorska dela, le prebira in pregleduje. Družba Istrabenz plini prepoveduje uporabo njenih avtorskih del v vseh oblikah (na primer: spreminjanje, javno prikazovanje, predvajanje, reprodukcijo), kakor tudi uporabo podatkov navedenih v teh delih, brez predhodno pridobljenega dovoljenja družbe Istrabenz plini. Kadar je podano dovoljenje mora uporabnik jasno označiti, da gre za avtorsko delo družbe Istrabenz plini in navesti vir pridobitve. 

6. Politika varstva osebnih podatkov

Družba Istrabenz plini se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnala v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – in Zakon o varstvu osebnih podatkov – “ZVOP-2” – Ur.l. RS, št. 163/22).

Vse osebne podatke, ki jih posredujete, bo družba Istrabenz plini obravnavala zaupno in jih uporabila zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Istrabenz plini, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov na teh spletnih straneh. 

Za pravilnost in točnost osebnih podatkov, ki jih preko spletne strani www.istrabenzplini.si pošljete družbi Istrabenz plini ste odgovorni izključno sami in nam jih posredujete prostovoljno in na podlagi privolitve. 

Posredovanje osebnih podatkov ni pogoj za uporabo spletne strani www.istrabenzplini.si

Več o varovanju osebnih podatkov si preberite tukaj.

6.1 Piškotki

Spletna stran Istrabenz plini uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih ob vašem prvem obisku naložimo v vaš brskalnik zato, da vas lahko prepoznamo, ko se naslednjič vrnete na našo spletno stran in vam nudimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Več o politiki o uporabi piškotkov preberite tukaj.  Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov na spletni strani. Svetujemo, da se s Politiko piškotkov seznanite. 

Osebni podatki na spletni strani se zbirajo izključno za namene določene v teh Splošnih pogojih uporabe, Izjavi Istrabenz plinov o varstvu osebnih podatkov in Politiki piškotkov, za katere se strinjate, da ste jih prebrali.

7. Sprememba pogojev in kršenje pogojev

Splošni pogoji se lahko spreminjajo brez izrecnega predhodnega opozorila, zato uporabnikom svetujemo, da so na morebitne spremembe pozorni, da bodo seznanjeni in obveščeni o veljavnih pogojih uporabe spletne strani ter podatkov o varovanju zasebnosti. Za kakršne koli posledice sprememb Splošnih pogojev družba Istrabenz plini ne prevzema nobene odgovornosti. Na spletnih straneh bodo objavljeni vsakokratno veljavni splošni pogoji, sprejeti skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi. Zadnja veljavna verzija splošnih pogojev je označena z navedbo datuma, od kdaj splošni pogoji veljajo na koncu dokumenta. 

8. Kontakt in prijava kršitev

Vse pripombe, vprašanja, pritožbe, kršitve ali uporabniške izkušnje povezane s spletno stranjo lahko naslovite na nas preko e-naslova: info@istrabenzplini.si ali po pošti na naslov Istrabenz plini d.o.o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper.

9. Reševanje sporov in uporaba prava

Za spore, ki bi izvirali iz uporabe te spletne strani, se bomo trudili, da čim prej rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Kopru. Uporablja se pravo Republike Slovenije. 

10. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji se uporabljajo od dneva sprejema in objave dalje do njihovega preklica oziroma do morebitne spremembe.

 

Splošni pogoji veljajo od dne 01. 05. 2024.

Istrabenz plini d.o.o.

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228