12 omrezje ods

Pomoč in podpora – Omrežje ODS

Pridobite vse informacije, s pomočjo katerih bo vaš priklop na plinovodno omrežje kar se da hiter in enostaven.

Predpisi in zakonodaja

Navedeni so predpisi, ki urejajo delovanje operaterja distribucijskega sistema s poudarkom na odnosu ODS – odjemalec. Več zakonskih in podzakonskih aktov in predpisov s področja energetike je dostopnih na spletni strani Agencije za energijo.

Povezane datoteke

Ceniki

Operater distribucijskega sistema (ODS) omogoča odjemalcem dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina. Cena za uporabo omrežja je cena, ki jo odjemalec zemeljskega plina plača za dostop do distribucijskega sistema in je sestavljena iz omrežnine za distribucijo in omrežnine za meritve. ODS izvaja tudi ostale storitve (npr. izvedba odklopa in priklopa, uplinjanje plinskih instalacij, …). 

Agencija za energijo (v nadaljevanju Agencija) regulira omrežnino in ostale storitve tako, da z metodologijo opredeli načina določanja in obračunavanja omrežnine ter ostalih storitev. ODS mora pred uveljavitvijo tarifnih postavk omrežnine in ostalih storitev na le-te pridobiti soglasje Agencije. Od 1.1.2017 dalje se obračunska enota za obračun omrežnine za distribucijo spreminja iz Sm3 v kWh.

Na osnovi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur.l. RS, 21/2018, s spremembami in dopolnitvami), izdanega s strani Agencije za energijo ODS določi tarifne postavke:

  • omrežnine za distribucijo,
  • omrežnine za meritve,
  • ostalih storitev.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l. RS,  96/2014) ODS obračunava tudi prispevek za energetsko učinkovitost za zemeljski plin. 

Opomba: Skupni strošek oskrbe z zemeljskim plinom ob omrežnini in prispevku za energetsko učinkovitost vključuje tudi strošek dobave zemeljskega plina in dajatve, vezane na dobavo zemeljskega plina.

Cenik stroška za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik.

ODJEMNA SKUPINA

FIKSNI DEL (na mesec)

VARIABILNI DEL

CDKi

Zakupljena zmogljivost

[kWh/leto]

Pavšal

(CFPi)

[EUR]

Cena moči

(CFMi)

[EUR/kW]

 

Cena zmogljivosti

(CFZi)

[EUR/(kWh/dan)]

Cena porabe

(CVPi)

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2.000

1,90000

0,01709

CDK2

2.001 – 5.000

1,90000

0,01709

CDK3

5.001 – 15.000

4,65000

0,01140

CDK4

15.001 – 25.000

4,65000

0,01140

CDK5

25.001 – 50.000

7,75000

0,00990

CDK6

50.001 – 100.000

 0,00000

0,52400

0,00585

CDK7

100.001 – 300.000

 0,00000

0,52400

0,00585

CDK8

300.001 – 800.000

 0,00000

0,52400

0,00585

CDK9

800.001 – 1.300.000

 0,00000

0,52400

0,00000

0,00585

CDK10

1.300.001 – 2.000.000

0,06900

0,00379

CDK11

2.000.001 – 6.000.000

0,06900

0,00379

CDK12

6.000.001 – 10.000.000

0,06900

0,00379

CDK13

10.000.001 – 50.000.000

0,06900

0,00270

CDK14

50.000.001 – 150.000.000

0,06900

0,00132

CDK15

Nad 150.000.001

0,06900

0,00132

Cene omrežnine za distribucijo zemeljskega plina so določene v skladu z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik (Ur. list RS, št. 207/2011, z dne 30. 12. 2021) ter Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. list RS, št. 21/2018, z dne 30. 3. 2018 in 48/2021, z dne 30. 3. 2021). Na cene stroška za distribucijo se obračuna 22 % DDV.
Cene veljajo od 1. 1. 2022.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. list RS, št. 96/2014) obračunava operater distribucijskega sistema tudi prispevek za energetsko učinkovitost.

Od 1. 1. 2017 znaša višina prispevka za energetsko učinkovitost za zemeljski plin 0,00080 €/kWh.

Informacije v zvezi z obračunavanjem zemeljskega plina v energijskih enotah kWh Informacije v zvezi z obračunom za merilno mesto z mehovnim plinomerom

Cenik stroška za izvajanje meritev na distribucijskem sistemu zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

1.

2.

3.

G-1.6 

G-2.5

G-4

1,0 

1,05 

1,1

1,25620 

1,31901 

1,38182

0,27636

0,29018 

0,30400

1,53256

1,60919 

1,68582

4.

G-6

1,4

1,75868

0,38691

2,14559

5.

G-10

3,9

4,89918

1,07782

5,97700

6.

G-16

3,9

4,89918

1,07782

5,97700

7.

G-25

5,35

6,72067

1,47855

8,19922

8.

G-40

10,9

13,69258

3,01237

16,70495

9.

G-65

17,55

22,04631

4,85019

26,89650

10.

G-100

25,05

31,46781

6,92292

38,39073

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

11.

12.

G-40

G-65

20,80

21,7

26,12896

27,25954

5,74837

5,99710

31,87733

33,25664

13.

G-100

23,7

29,77194

6,54983

36,32177

14.

G-160

31,2

39,19344

8,62256

47,81600

15.

G-250

31,5

39,57030

8,70547

48,27577

16.

G-400

34,35

43,15047

9,49310

52,64357

17.

G-650

43,5

54,64470

12,02183

66,66653

18.

G-1000

60,5

76,00010

16,72002

92,72012

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

19.

G-16

14,95

18,78019

4,13164

22,91183

20.

G-25

15,1

18,96862

4,17310

23,14172

21.

G-40

17,8

22,36036

4,91928

27,27964

22.

G-65

18,65

23,42813

5,15419

28,58232

23.

G-100

22,8

28,64136

6,30110

34,94246

24.

25.

26.

G-160

G-250

G-400

29,05

35,20

48,8

36,49261

44,21824

61,30256

8,02837

9,72801

13,48656

44,52098

53,94625

74,78912

Korektor

Faktor f2

ZM

22% DDV

ZM z DDV

27.

Temperature in tlaka

31,5

39,57030

8,70547

48,27577

28.

Temperature

7,80

9,79836

2,15564

11,95400

Znesek za meritve, kadar je operater distribucijskega sistema lastnik merilnih naprav in jih vzdržuje in umerja: ZM = V(L) x (f1+f2) (EUR/mesec)

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

1.

2.

3.

G-1.6

G-2.5

G-4

1,0

1,05

1,1

2,22480

2,33604

2,44728

0,48946

0,51393

0,53840

2,71426

2,84997

2,98568

4.

G-6

1,4

3,11472

0,68524

3,79996

5.

G-10

3,9

8,67672

1,90888

10,58560

6.

G-16

3,9

8,67672

1,90888

10,58560

7.

G-25

5,35

11,90268

2,61859

14,52127

8.

G-40

10,9

24,25032

5,33507

29,58539

9.

G-65

17,55

39,04524

8,58995

47,63519

10.

G-100

25,05

55,73124

12,26087

67,99211

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

11.

12.

G-40

G-65

20,8

21,7

46,27584

48,27816

10,18068

10,62120

56,45652

58,89936

13.

G-100

23,7

52,72776

11,60011

64,32787

14.

G-160

31,2

69,41376

15,27103

84,68479

15.

G-250

31,5

70,08120

15,41786

85,49906

16.

G-400

34,35

76,42188

16,81281

93,23469

17.

G-650

43,5

96,77880

21,29134

118,07014

18.

G-1000

60,5

134,60040

29,61209

164,21249

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

19.

G-16

14,95

33,26076

7,31737

40,57813

20.

G-25

15,01

33,59448

7,39079

40,98527

21.

G-40

17,8

39,60144

8,71232

48,31376

22.

G-65

18,65

41,49252

9,12835

50,62087

23.

G-100

22,8

50,72544

11,15960

61,88504

24.

25.

26.

G-160

G-250

G-400

29,05

35,2

48,8

64,63044

78,31296

108,57024

14,21870

17,22885

23,88545

78,84914

95,54181

132,45569

Korektor

Faktor f2

ZM

22% DDV

ZM z DDV

27.

Temperature in tlaka

31,5

70,08120

15,41786

85,49906

28.

Temperature

7,80

17,35344

3,81776

21,17120

Tarifne postavke omrežnine za meritveveljajo od 1. 1. 2022.

Pomen oznak:
ZM -mesečni znesek za meritve
V(L) – tarifna postavka za meritve, kadar je operater distribucijskega sistema lastnik merilne naprave in jo vzdržujeter umerja
V(N) – tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in je ne vzdržujeter umerja
V(U) – tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo vzdržujeter umerja
f1 – faktor velikosti in tipa merilne naprave
f2 – faktor uporabe korektorja temperature in/ali tlaka

Izračun zneska za meritev ZM določa 24. člen Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijskisistem zemeljskega plina (Ur. list RS št. 21/2018 in 48/2021).

Tarifne postavke za ostale storitve so določene na osnovi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS 21/2018). K tarifnim postavkam je dala soglasje Agencija za energijo.

Cenik ostalih storitev operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Istrabenz plini d.o.o.

Storitev

Enota mere

Cena

(brez DDV)

Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema

(€/storitev)

4,25

Ponovni izpis računa in položnice

(€/storitev)

3,06

Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema

(€/storitev)

2,86

Strošek drugega in naslednjih opominov

(€/storitev)

1,22

Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na odjemnem mestu

(€/storitev)

24,62

Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev

(€/storitev)

7,78

Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja, brez demontaže plinomera

(€/storitev)

33,95

Odklop odjemnega mesta in demontaža mehovnega plinomera G1.6 do G25

(€/storitev)

53,16

Neuspešen poskus odklopa

(€/storitev)

27,72

Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja, brez vgradnje plinomera

(€/storitev)

43,23

Priklop odjemnega mesta, z vgradnjo mehovnega plinomera G1.6 do G25

(€/storitev)

52,28

Pregled dokazil o ustreznosti plinske napeljave do 50 kW, ali manjši obseg izvedene napeljave

(€/storitev)

11,47

Pregled dokazil o ustreznosti plinske napeljave nad 50 kW, ali manjši obseg izvedene napeljave

Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa

(€/storitev)

 

(€/storitev)

22,95

 

71,43

Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW

Opomba: Cena ne vključuje preizkusa trdnosti in tesnosti ter dobave in montaže plinomera in regulatorja, ki se obračunajo v skladu s cenikom dodatnih storitev.

(€/storitev)

45,57

Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW

Opomba: Cena ne vključuje preizkusa trdnosti in tesnosti ter dobave in montaže plinomera in regulatorja, ki se obračunajo v skladu s cenikom dodatnih storitev.

(€/storitev)

55,33

Kontrolni pregled točnosti mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25, na zahtevo uporabnika

Opomba: Storitev se obračuna v primeru, da je merilna naprava izven predpisanih meja točnosti. Cena ne vključuje stroška overjanja akreditiranega laboratorija, ki se obračuna po dejanskih stroških.

(€/storitev)

60,91

Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25 na odjemno mesto , na zahtevo uporabnika

(€/storitev)

60,91

Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m

Opomba: Cena ne vključuje stroška geodeta ter prevoza, ki se obračunata po dejanskih stroških.

(€/storitev)

41,19

Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m

Opomba: Cena ne vključuje stroška geodeta ter prevoza, ki se obračunata po dejanskih stroških.

(€/uro)

40,70

Nadzor v varovalnem pasu plinovoda

Opomba: cena ne vključuje stroška prevoza.

(€/uro)

40,70

Opravila monterja

(€/uro)

26,23

Opravila delavca z visoko izobrazbo

(€/uro)

40,70

Pribitek za dela izven rednega delovnega časa

(€/uro)

13,12

Prevoz do uporabnika – km

(€/km)

0,37

Informacije v zvezi z obračunavanjem zemeljskega plina v energijskih enotah kWh

Dne 8. oktobra 2016 je začela veljati nova Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS 61/16, v nadaljevanju: uredba). Uredba med drugim prinaša spremembo na področju obračunavanja oziroma prikazovanja porabe zemeljskega plina in omrežnine: zemeljski plin se po 1. 1. 2017 obračunava v energijskih enotah kWh. Agencija za energijo je sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS 85/2016), ki podrobneje določa pravila obračunavanja zemeljskega plina v energijskih enotah kWh.

Zaradi poenotenja trga z zemeljskim plinom v Evropi je treba zemeljski plin obračunavati v energijskih enotah kWh, kar je že praksa večine evropskih držav. Nova energijska enota je tudi eden izmed pogojev za transport obnovljivih plinov (bioplin ali sintetični metan) po plinovodnem omrežju. To je za slovenski trg pomembna sprememba, saj se je obnovljiv plin do sedaj transportiral le po omrežju v tujini. Uvedba kWh uporabniku omogoča tudi lažje primerjanje stroškov drugih energentov z zemeljskim plinom.

Količinski odjem zemeljskega plina se meri s plinomerom, ki prikazuje odjem zemeljskega plina v kubičnih metrih (m³).

Na mesečnih računih se po novem odjem zemeljskega plina prikazuje v odčitanih m³ in v preračunanih kWh, odjem pa se zaračunava samo v kWh kot porabljena energija. Preračun iz m³ v kWh urejata Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS št. 61/2016) in Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS št. 85/2016).

Za preračun so upoštevajo geografska višina odjemnega mesta, lokacija plinomera (znotraj ali izven stavbe) in nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu.

Dobavljena energija je definirana kot:

[kWh] = V[Nm3* HS,I,RS [kWh/Nm3]

kjer je:

E – količine energije dobavljenega zemeljskega plina [kWh]

VN – z merilno napravo s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri referenčnem normalnem stanju, ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračuna na referenčno normalno stanje [Nm³]

HS,I,RS  – povprečna kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu [kWh/Nm³], ki jih objavi operater prenosnega omrežja na svoji spletni strani (www.plinovodi.si)

Operater distribucijskega omrežja povzema podatek o povprečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina HS,I,RS s spletne strani operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina družbe Plinovodi d. o. o.:

Podatek o povprečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina

Normalni volumen zemeljskega plina je definiran kot:

V[Nm3] = V[m3] * z

kjer je:

VD – z merilno napravo brez korektorja temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina [m3]

z – pretvorbeni faktor, ki določa razmerje med VN in VD in se izračunana z upoštevanjem delovnih parametrov na merilnem mestu, po enačbi:

bin?bin.svc=obj&bin

kjer je:

Tn  – referenčna temperatura zemeljskega plina za določitev volumna v Nm3 [K], = 273,15 K (oziroma 0 °C);

pn  – referenčni tlak zemeljskega plina =1.013,25 mbar;

Teff – obračunska temperatura zemeljskega plina na merilnem mestu [K]

peff – nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu [mbar]

pamb – srednji zračni tlak na območju izvajanja distribucije [mbar], izračunan z upoštevanjem srednje nadmorske višine na območju izvajanja distribucije, ki se izračuna na naslednji način:

pamb = 1016 mbar – 0,12 mbar/m * H[mbar]

in je H srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina [m];

Decimalna mesta pri pripravi in navedbi podatkov na računu.

Pri pripravi in navedbi podatkov na računu se, po Uredbi o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS št. 61/2016), vrednosti za posamezne enote zaokrožijo na naslednja decimalna mesta:

– za kWh: brez decimalnih mest;

– za kWh/Nm3: tri decimalna mesta;

– za m3 in Nm3: brez decimalnih mest;

– za EUR/kWh: pet decimalnih mest;

– za faktor z: pet decimalnih mest;

Informacije v zvezi z obračunom za merilno mesto z mehovnim plinomerom, za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce, na območju izvajanja distribucije ODS Istrabenz plini d.o.o.

ODS Istrabenz plini d.o.o. na osnovi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni listRS, št. 85/2016), objavlja podatke relevantne za preračun porabe zemeljskega plina iz m3 v energijske enote kilovatne ure (kWh)

kraj

nadmorska višina (m)

dolžina plinovoda (m)

produkt (m2)

Novo mesto

202

136.140

27.500.280

Litija

236

16.030

3.783.080

Podkraj v Hrastniku

221

930

205.530

Skupaj:

153.100

31.488.890

Srednja nadmorska višinaH, za območje izvajanja distribucije zemeljskega plina ODS Istrabenz plini d.o.o., znaša:

H = 31.488.890 m2/153.100 m = 205,67 m.

Pretvorbeni faktor»z«, za preračun porabe zemeljskega plina VD [m3], izmerjene s plinomerom, v ekvivalentne količine odjema zemeljskega plina v normalnih kubičnih metrih VN [Nm3], na območju izvajanja distribucije zemeljskega plina ODS Istrabenz plini d.o.o., znaša:

0,94894 – za plinomer, vgrajen na merilnem mestu znotraj stavbe, kjer je nadtlak zemeljskega plina 23 mbar ter plinomer s temperaturno korekcijo, vgrajen na merilnem mestu izven stavbe, kjer je nadtlak zemeljskega plina 23 mbar (Teff = 288,15 K, oz. 15 °C in peff = 23 mbar)

OPOMBA: Pretvorbeni faktor za merilna mesta, kjer je plinomeru prigrajen korektor temperature in tlaka, ki meri porabo zemeljskega plina že v standardnih kubičnih metrih [Sm3] znaša 0,9476.

Vhodni podatki:

Stanje plinomera 1.1. 2017: 3.000 m3

Stanje plinomera 31.1. 2017: 3.100 m3

Poraba – delovni volumen: VD= (3.100 – 3.000) = 100 m3

Na podlagi podatkov o odjemu VD[m3], pretvorbenega faktorja z in enačbe:

V[Nm3V[m3] * z

znaša ekvivalentna količina zemeljskega plina: VN100 * 0,94894= 94,894 Nm3

Vhodni podatki:

– povprečna kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu znaša npr. HS,I,RS = 11,365 kWh/Nm3

Na podlagi vhodnih podatkov o kurilni vrednosti, količine zemeljskega plina v normalnih kubičnih metrih in enačbe:

[kWh] = V[Nm3* HS,I,RS [kWh/Nm3]

znaša količina dobavljene energije za naš primer 100 m porabe, odčitane na plinomeru:

E94,894 Nm3 * 11,365 kWh/Nm3= 1.078 kWh

Pomembno:
Povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina je lahko vsak mesec drugačna. Podatek zagotavlja Operater prenosnega sistema zemeljskega plina ter je objavljen na njegovi in naši spletni strani.

Ste zaznali vonj po plinu?

Intervencijska številka:

Istrabenz plini zagotavljamo 24-urno dežurno službo v primeru uhajanja zemeljskega plina na geografskih območjih, kjer izvajamo javno gospodarsko službo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Zemeljskemu plinu se dodaja odorans z značilnim vonjem, s pomočjo katerega lahko zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka.

Vonj po plinu na prostem

  • Nemudoma pokličite dežurno službo in navedite kdo kliče in kje ste zaznali vonj po plinu. V kolikor dežurnega ne bi mogli priklicati, pokličite Center za obveščanje, na telefonsko številko 112.

Vonj po plinu v stavbah

Ukrepajte po navedenem vrstnem redu:

  • V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: ne uporabljajte odprtega plamena; ne kadite; ne uporabljajte vžigalic, vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov,
  • Odprite vsa okna in vrata, oz. napravite prepih,
  • Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni plinski zaporni (požarni) pipi, v omarici zunaj objekta,
  • Opozorite druge stanovalce (s trkanjem, klicanjem,…) in se umaknite na varno razdaljo od stavbe,
  • Pokličite dežurno službo, ali Center za obveščanje.

Vas zanima več informacij v zvezi z varno uporabo zemeljskega plina v vašem domu?

Varna uporaba

Obrazci

Opozorilo pri uporabi OBRAZCEV

V kolikor pri uporabi OBRAZCA ugotavljate, da »gumba« POŠLJI oziroma SHRANI ne delujeta, predlagamo, da posodobite vtičnike v svojem brskalniku oziroma PDF dokument odprete v ADOBE READER.

Za IZVAJALCE:

Za ODJEMALCE:

Kontakti ODS

Kontakti

Dežurna služba 24 ur

080 1303

Priključitev na omrežje, izdajanje soglasij, vzdrževanje

Telefonska št. za podporo odjemalcem

080 1228 – od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00

info@istrabenzplini.si

Obračun zemeljskega plina

Telefonska št. za podporo odjemalcem

080 1228 – od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00

plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

Preberite več o omrežju ods

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228