Vodstvo in lastnistvo

Vodstvo in lastništvo

Istrabenz plini je v 100 % lasti italijanske družbe SIAD S.p.A iz Bergama.

Vodstvo družbe Istrabenz plini

Lastništvo

SIAD je ena najpomembnejših kemičnih skupin v Italiji, ki dobavlja celotno paleto industrijskih, specialnih, prehrambenih in medicinskih plinov, poleg tega deluje tudi v sektorjih inženirina, zdravstva, utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina. Ustanovljena je bila leta 1927 v Bergamu in danes je z mrežo podružnic, predstavništev in podpornih centrov prisotna v Evropi in po svetu.

Več o skupini siad
Lastnistvo

Trajnostno poročilo Skupine SIAD 2022

trajnostno porocilo

Istrabenz plini smo kot del Skupine SIAD zavezani k prizadevanju za trajnostno prihodnost. Trajnostno poročilo Skupine SIAD odraža skupna prizadevanja pri upoštevanju načel gospodarske, družbene in okoljske trajnosti.

Preberite več

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228