Vodstvo in lastnistvo

Osebna izkaznica

Firma: ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d. o. o.

Skrajšana firma: ISTRABENZ PLINI d. o. o.

Sedež: Bertoki

Poslovni naslov: Sermin 8A, 6000 KOPER

Elektronski naslov: info@istrabenzplini.si

Transakcijski račun: NLB SI56 0294 5025 8284 357

Matična številka: 5419263

Davčna številka: SI89356179

Številka vpisa v sodni register: 1/01530/00

Datum vpisa v sodni register: 6. 11. 1990

Glavna dejavnost: 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov

Osnovni kapital družbe: 10.000.000,00 EUR

Družbenik: SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A., Bergamo, Italija

Delež: 100 %

Število zaposlenih (31. 12. 2023): 
164 v družbi, 402 v Skupini Istrabenz plini

Poslovodstvo: 
mag. Aldo Srabotič, generalni direktor
mag. Tanja Petrinja Petelin, finančna direktorica

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228