12 omrezje ods

Omrežje ODS

Istrabenz plini izvajamo naloge Operaterja distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina v Mestni občini Novo Mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik.

Pokritost omrežja

Geografska območja in širjenje omrežja zemeljskega plina

Distribucijski sistemi v upravljanju Istrabenz plinov obsegajo cca 159 km plinovodov in priključkov različnih premerov ter tlakov.

Geografsko območje

Dolžina distribucijskega sistema na dan 31. 12. 2023

Mestna občina Novo mesto

141 km

Občina Litija

17 km

Podkraj v Občini Hrastnik

1 km

Srednja nadmorska višina distribucijskih sistemov znaša 205,67 m.

Istrabenz plini gradimo omrežje zemeljskega plina na osnovi obvez iz koncesijskih pogodb ter v skladu s sprejetim naložbenim načrtom, potrjenim s strani Agencije za energijo, upoštevajoč izkazan interes občanov za priklop na plinovodno omrežje. 

Nadaljevanje izgradnje plinovoda je predvideno ob gradnji, oziroma obnovi drugih komunalnih vodov ali ceste. Obseg izgradnje plinovoda pa je predvsem odvisen od interesa občanov za priključitev, saj plinovod gradimo samo v primeru zadostnega števila priključenih objektov.

Kako poteka distribucija zemeljskega plina?

Distribucija zemeljskega plina je izbirna gospodarska javna služba in pomeni transport zemeljskega plina po lokalnih oziroma regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe končnih odjemalcev, razen dobave. Istrabenz plini d.o.o. izvaja te naloge na določenih geografskih območjih na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb z lokalnimi skupnostmi. Dejavnost regulira Agencija za energijo (regulator trga).

Smo aktivni član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina GIZ DZP. V združenje so združeni vsi operaterji distribucijskih sistemov v Sloveniji. Osnovni namen združenja je podpora operaterjem pri temeljnih dejavnostih ter promoviranje uporabe zemeljskega plina kot energenta.

giz dzp
zemeljski plin 1
 • izvajanje distribucije,
 • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanja distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske učinkovitosti,
 • razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema,
 • zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključevanje in dostop do sistema,
 • zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo sistema,
 • zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema,  
 • Izdajanje sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina (90. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP)
 • Odločanje o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski sistem zemeljskega plina (92. člen Zakona o oskrbi s plini ZOP)

Priključitev na omrežje

5 korakov do uporabe zemeljskega plina

Pri Istrabenz plinih boste našli vse na enem mestu. Na geografskih območjih, kjer izvajamo dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, bomo vaš objekt z izgradnjo priključka priključili na plinovodno omrežje, izvedli notranjo plinsko napeljavo z dobavo in montažo plinskega trošila ter vam tako omogočili uporabo zemeljskega plina brez nepotrebnih poti in v najkrajšem možnem času.

Najprej preverite ali obstaja možnost priključitve vašega objekta na plinovodno omrežje, za kar nam po elektronski pošti pošljite naslov vašega objekta in odgovorili vam bomo.

Pred izvedbo priključitve si morate pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijski sistem. Če boste plinski priključek gradili v sklopu izgradnje objekta na osnovi gradbenega dovoljenja potrebujete predhodno s strani Operaterja distribucijskega sistema mnenje k projektni dokumentaciji (za izdelavo projektne dokumentacije lahko zahtevate tudi projektne pogoje). 

Vlogo za pridobitev navedenih dokumentov oddate z izpolnitvijo Vloge za soglasje za priključitev ZP. Podrobnejše informacije o postopkih najdete v Sistemskih obratovalnih navodilih ODS.

Plinski priključek vam bomo zgradili na osnovi Pogodbe o priključitvi, ki vam jo bomo v podpis posredovali na osnovi ogleda in ponudbe za izvedbo. Za ogled in ponudbo nam pošljite povpraševanje.

Izvedbo zaupajte izvajalcem, ki imajo ustrezno registracijo za izvajanje del. Istrabenz plini imamo na tem področju dolgoletne izkušnje in veseli bomo, če nam boste zaupali izvedbo notranje plinske napeljave. Prepričani smo, da bomo zadovoljili vaša pričakovanja, zato nam pošljite povpraševanje in z veseljem vam bomo posredovali ponudbo.

Pošljite povpraševanje

Po izgradnji notranje plinske napeljave vam bomo na osnovi Vloge za zaplinjanje notranje plinske napeljave pripravili pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja (kot operater distribucijskega sistema) in  Pogodbo o dobavi zemeljskega plina (če boste izbrali Istrabenz pline za dobavitelja). Po podpisu pogodb in posredovanih dokazilih o tehnični ustreznosti notranje plinske napeljave bomo le to zaplinili in boste lahko pričeli uporabljati zemeljski plin.

Dostop do obrazcev
prikljucitev na omrezje 02

Sporočite odčitek plinskega števca

Odčitek plinskega števca lahko sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca:

 • z vnosom preko portala MojPlin
  Uporabniški portal MojPlin vam omogoča enostaven način spremljanja porabe, izdanih računov in sporočanja stanj merilne naprave.
 • ali na brezplačno telefonsko številko 080 1228

Pomoč in podpora

Poiščite več informacij o priklopu na omrežje ODS. Na enem mestu vas čakajo:

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228