tehnicni plini copy header

Pomoč in podpora – tehnični plini

Preverite, vse, kar morate vedeti o varnosti pri uporabi tehničnih plinov – med drugim, kako varno rokovati s plinskimi jeklenkami.

Predpisi, varnost in vzdrževanje

Varnost in zdravje pri delu sta v Skupini Istrabenz plini vedno na prvem mestu in eni izmed naših ključnih vrednot. 

Odnos do varnosti prav vsakega sodelavca – od vodstva do vseh inženirjev, delavcev v proizvodnji, prodaji, nabavi in ostalih podpornih službah – je izjemno pomemben, saj vsak prispeva svoj delež in je odgovoren za varno delo na svojem področju.

V Skupini Istrabenz plini pri svojem delu rokujemo z nevarnimi snovmi – plini pod tlakom, ki so poleg tega tudi eksplozivni ali strupeni, dušljivci, oksidanti ipd. Naša varnostna kultura temelji na usposabljanju zaposlenih. Pri tem upoštevamo značilnosti naših družb, dogodke iz preteklosti in že obstoječe dobre prakse.

Naš skupni cilj je doseči čim višjo raven varnosti, zdravja in zaščite pri delu, zato se vedno pozanimajmo o: 

  • lastnostih plina in njegovih nevarnostih,
  • varnostnem listu,
  • varnem prevozu, nakladanju in razkladanju plinskih jeklenk,
  • varnem skladiščenju plinskih jeklenk,
  • varnem ravnanju s plinskimi jeklenkami in opremo,
  • ukrepih v nujnih primerih.
13 nalepka 1
14 nalepka 2

Pline lahko v Skupini Istrabenz plini glede na nevarnosti, ki jih predstavljajo, razdelimo v naslednje skupine:

SKUPINA PLINOV

PLIN

NEVARNOST

KRIOGENSKI PLINI

TEKOČI DUŠIK TEKOČI ARGON TEKOČI KISIK

TEKOČI OGLJIKOV DIOKSID

Nevarnost ozeblin. Nevarnost zadušitve.

VNETLJIVI PLINI

UNP* PROPAN ACETILEN VODIK

ZEMELJSKI PLIN (METAN)

Ob segrevanju se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

Nevarnost zadušitve.

OKSIDATIVNI PLINI

KISIK

DIDUŠIKOV OKSID

V stiku z olji in maščobami se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

FLUORIRANI TOPLOGREDNI PLINI

R-410a R-134a R-407c R-32

Večinoma so nevnetljivi, razen izjem (npr. R-32).

Ob segrevanju lahko eksplodirajo.

So močni toplogredni plini in prispevajo h globalnemu segrevanju.

OSTALI PLINI POD TLAKOM

DUŠIK ARGON

OGLJIKOV DIOKSID

Ob segrevanju lahko eksplodirajo.

Nevarnost zadušitve (razen Zrak in s kisikom bogate mešanice).

NEPRAVILNO

PRAVILNO

Hramba jeklenk

Jeklenke ne smejo nikoli stati samostojno, brez opore.

Jeklenke je potrebno postaviti v skupek (satovje), eno zraven druge ali pa jih z verigo vpeti v stensko podporo.

Za varno hrambo se lahko uporabi tudi paleta za jeklenke.

Premikanje jeklenk

Jeklenke nikoli ne nosimo na rami, je ne dvigujemo in ne kotalimo dveh jeklenk naenkrat.

Kotalimo le eno jeklenko naenkrat in to samo na kratki razdalji.

Za premikanje jeklenk na daljših razdaljah uporabimo namenski voziček za jeklenke.

Pred premikanjem in skladiščenjem jeklenke vedno preverimo ali je na njej nameščena zaščitna kapa.

Premikanje z viličarjem

Z viličarjem ne prevažajmo posameznih jeklenk in palet, v katerih jeklenke niso zavarovane pred padcem z varnostnim pasom.

Z viličarjem premikamo samo jeklenke v paletah, pritrjene z varnostnim pasom.

Nikoli ne prevažamo jeklenk neposredno na vilicah brez palete.

Padajoče jeklenke

Nikoli ne poskušajmo ujeti padajoče jeklenke.

Pazimo na padajoče jeklenke in pri delu z njimi nosimo zaščitne čevlje.

Osebna varovalna oprema

Jeklenk ne premikajmo oziroma jih ne pospravljajmo v palete brez osebne varovalne opreme.

Bodimo pozorni na to, da nam jeklenke ne stisnejo rok in

pri delu z njimi uporabljajmo zaščitne rokavice, primerno obutev z zaščitno kapico ter zaradi možnih nepredvidenih izpustov plina tudi zaščito za oči (očala).

V primeru dela v potencialno eksplozivni atmosferi, uporabljajmo izključno obleko in čevlje, namenjene takšnemu okolju.

Prenos informacij

Če želite te informacije prenesti, jih prenesite s klikom na brošuro Varnost in zdravje pri delu: Varno delo s plini.

Varnostni listi tehničnih plinov

Prenesite varnostne liste

Dobava tehničnih plinov

Istrabenz plini tehnične pline dobavljamo:

  • v plinasti fazi v jeklenkah, snopih jeklenk, priklopnikih za vodik in preko cevovodov (pipe-line). 
  • v tekoči fazi v ustreznih premičnih dewarskih posodah in z avtocisternami.

Istrabenz plini nudimo široko paleto jeklenk in ostalih vsebnikov/posod za skladiščenje in transport plinov. Jeklenke in vsebniki/posode so izdelani v skladu z zahtevami mednarodnih. Stroge specifikacije glede kakovosti notranjosti sten vsebnikov in stanja le-teh omogočajo dolgotrajno ohranjanje karakteristik proizvodov, za katere so namenjene.

kapaciteta l H2O

zunanji premer mm cca

višina *mm cca

10

168

940

20

203

950

40

203

1650

50

229

1650

*indikativne vrednosti z ventilom in zaščitno kapo

O razpoložljivosti jeklenk / vsebnikov drugih dimenzij se pozanimajte v naši komercialni službi

Jeklenke so na voljo bodisi kot ločene enote bodisi združeni v snope jeklenk. Pravilna izbira dimenzij posode je odvisna od analize porabe in servisnih zahtev uporabnika.

jeklenke št.

mere (dxšxv) mm

16 x 50 l

1005 x 1005 x 2006

20 x 50 l

1005 x 1240 x 2006

25 x 40 l

1130 x 1130 x 1935

Ventili za jeklenke
Materiali zgradbe ventilov (telo ventila, mehanski deli in ohišje) so skrbno izbrani glede na plin, ki bo v
stisnjen v jeklenki in izdelani v skladu z veljavnimi standardi. Ventili so na voljo z izstopno prirobnico,
predpisano z nacionalnimi standardi (EN-DIN, EN-UNI…)

Preberite več o tehničnih plinih

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228