naslovnica certifikati in licence

Certifikati in licence

Kakovost, strokovnost in odgovorno ravnanje so ključni gradniki našega napredka.

Certifikati

Smo prvo slovensko plinsko podjetje, ki je uvedlo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001 ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda ISO 45001.

V letu 2022 smo uvedli sistem vodenja varnosti živil po zahtevah standarda ISO 22000.

Pri Slovenski Akreditaciji (SA) smo akreditirani kot kontrolni organ za kontrolo tlačne opreme, za kar smo 23. 9. 2008 prejeli akreditacijsko listino o izpolnjevanju zahtev standarda ISO/IEC 17020:2012.

certifikat

Dovoljenja s področja medicinskih plinov

S področja medicinskih plinov, ki ga ureja Zakon o zdravilih, smo imetniki naslednjih dovoljenj, ki jih izdaja Javna Agencija Republike Slovenije za zdravila in zdravstvene pripomočke:

  • Dovoljenje za promet z zdravili na debelo, z omejenim obsegom na medicinske pline
  • Dovoljenje za proizvodnjo zdravil 
  • Dovoljenje za promet z zdravilom »Medicinski kisik Istrabenz plini 100 % medicinski plin, stisnjeni 
  • Dovoljenje za promet z zdravilom »Medicinski kisik Istrabenz plini 100 % medicinski plin, kriogenski

Ogled certifikatov

Področje certificiranja Standard Leto podelitve certifikata/akreditacije Povezane datoteke

Sistem vodenja kakovosti

ISO 9001:2015

1995

Sistem ravnanja z okoljem

ISO 14001:2015

2004

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

ISO 45001:2018

2020

Sistem vodenja varnosti žvil

ISO 22000:2018

2022

Certifikat skladnosti z dobro proizvodno prakso za zdravila (EU GMP)

 

2019

Certifikat skladnosti z dobro distribucijsko prakso za zdravila (GDP)

 

2021

Akreditacija kontrole tlačne opreme

ISO 17020:2012

2022

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228