tehnicni plini copy header

Kalkulator za preračun plinskih količin

Količino plina lahko izrazimo v različnih merskih enotah

  • Količina, izražena v kg, pomeni maso plina. Masa plina ostaja nespremenjena ne glede na to, ali se plin nahaja v tekočem ali plinastem agregatnem stanju in ne glede na zunanje pogoje (tlak, temperatura)
  • Količina, izražena v ltr, pomeni volumen plina, ki ga plin zavzame, ko je v tekočem agregatnem stanju.
  • Količina, izražena v m3 pa je volumen plina, ki ga plin zavzame pri normalnih pogojih, ko se nahaja v plinastem agregatnem stanju.

Primeri

  • Dušik dobavimo globoko ohlajen (na temperaturi vrelišča – 195,8 °C) v tekočem agregatnem stanju. Količina le-tega je npr. 1000 ltr, kar odgovarja masi 809 kg dušika. Iz te količine se bo, ko bomo dušik izparili v plinasto stanje, razvilo 705 m3 oziroma 809 kg dušika v plinastem agregatnem stanju.
  • Argon dostavimo v jeklenki volumna 40-ltr pod tlakom 200 bar. Masa argona, ki se v jeklenki nahaja komprimiran v plinastem stanju, je 13,8 kg. Iz te mase se bo sprostilo 8,432 m3 plinastega argona. Če bi ga utekočinili (ohladili pod temperaturo vrelišča – 185,9 C), bi dobili 9,908 ltr Argona v tekočem agregatnem stanju.

Za preračunavanje različnih količin plina lahko uporabite spodnji kalkulator, tako da naredite naslednje:

  • v prvem okencu izberite željeni plin
  • v drugem okencu vpišite količino plina v Sm3 ali litrih oziroma kg
  • pritisnite “izračunaj” tipko in počakajte na rezultat

Pretvornik količine plina v različne merske enote

Izberite plin
Izparilna toplota pri 1,013 bar: kJ/kg
Temperatura vrelišča pri 1,013 bar: °C
kubični metri (Sm3):
litri tekočine pri 1,013 bar:
Kilogrami (kg):
(Nm3 pri 15 °C in 1,01325 bar)

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 080 1228