Cenik zemeljskega plina – ponovna uvedba 22% davka na dodano vrednost

27 novica cenik zemeljskega plina

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

obveščamo vas, da je v skladu s potekom veljavnosti Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev cen energentov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 114 z dne 31. avgusta 2022 (s pričetkom veljave 1. septembra 2022 in z veljavnostjo do 31. maja 202) potekla veljavnost obračuna zemeljskega plina po nižji  9,5 % davčni stopnji.

Od 1. junija 2023 do preklica se ponovno uvaja 22 % davek na dodano vrednost za energente – nove cenike zemeljskega plina objavljamo  – V POVEZANIH DATOTEKAH

Povezane datoteke

Imate vse
informacije?

Na voljo so vam dodatna navodila in pomoč pri uporabi naših produktov.

Pomoč in podpora 080 1228