03 unp v jeklenkah 1

Varno ravnanje s plinom v jeklenkah

Preverite nasvete za varno uporabo plinskih jeklenk in plinskih naprav.

Nasveti na enem mestu

Prenesite navodila za uporabo jeklenke Plindom

Prenesite navodila

Varna priključitev in zamenjava jeklenke

 • Prepričamo se, da sta ventila na obeh jeklenkah zaprta.
 • Pregledamo tesnilo regulatorja in ga zamenjamo.
 • Regulator privijemo na ventil jeklenke.
 • Odpremo ventil. Spoj med ventilom in regulatorjem preverimo z namenskim razpršilom ali milnico.
 • Če spoj med ventilom na jeklenki in regulatorjem ne tesni, ventil na jeklenki zapremo ter pregledamo tesnilo in ležišče. Ponovno privijemo regulator in preverimo tesnjenje.
 • Če spoj še vedno pušča, ventil zapremo, jeklenko odnesemo na odprt prostor in obvestimo lastnika jeklenke na brezplačni telefonski številki 080 1228 ali 080 1248.

Pravilno skladiščenje jeklenk

 • Jeklenko skladiščimo v pokončni legi.
 • Ventil mora biti zaprt, matica (pokrovček) pa privita.
 •  Prostor redno zračimo in ščitimo pred pregrevanjem nad 50 °C.
 •  Jeklenke ne smemo skladiščiti pod površino okoliškega terena. Neprimerni prostori za skladiščenje so: kleti, stopnišča, prostori z jaški za kanalizacijo, prostori z odprtim plamenom in podobni prostori.
 • V gospodinjstvu so lahko shranjene največ tri jeklenke s kapaciteto polnjenja 10 kg in ena jeklenka s kapaciteto polnjenja 5 kg. V prostoru s plinskim trošilom je lahko nameščena le ena jeklenka s kapaciteto polnjenja do 10 kg.
varno ravnanje s plinom v jeklenkah

Pravilna uporaba plina v jeklenki

 • Jeklenke ne smemo priključiti na plinsko trošilo brez regulatorja tlaka.
 • Jeklenka mora biti med uporabo vedno v pokončni legi.
 • Plinska trošila (štedilnik, peč) morajo biti namenjena za uporabo mešanice butana in propana.
 • S plinom in plinskimi trošili lahko ravnajo le osebe, poučene v skladu z navodili. Otrokom ni dovoljeno rokovanje s plinom.
 • V zaprtem prostoru uporabljamo plinska trošila s termomagnetnim varovalom.
 • Prostore s plinskimi trošili redno zračimo.
 • Plinska trošila in plinsko opremo pregledujemo in vzdržujemo v skladu z navodili proizvajalca.
 •  Jeklenko vedno vrnemo s privito zaščitno matico.

Kako ravnati, če zaznate vonj po plinu?

 • Ugasnite plamen na plinskem trošilu.
 • Zaprite ventil na jeklenki.
 • Odprite okna in vrata, da prostor prezračite.
 • Privijte zaščitno matico na jeklenki.
 • Odnesite jeklenko na odprt prostor.
 • Pokličite stalno dežurno službo distributerja 080 1228.
 • Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani dežurna služba distributerja. V nobenem primeru jeklenke do prodajnega mesta ne prevažajte sami.
plin v gospodinjstvu

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodinjstvu obsega:

 • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke,
 • pregled in zamenjavo dovodne cevi – priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti,
 • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami (skladno z navodili proizvajalca za montažo cevi),
 • pregled in zamenjavo regulatorja tlaka plina najmanj vsakih 8 let, ne glede na stanje,
 • pregled plinske inštalacije od požarne pipe do porabnika – vsako leto.

Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom

Splošni pogoji

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US 080 1228