14 energetske resitve za podjetja pogodbena oskrba z energijo

ZA PODJETJA
Pogodbena oskrba z energijo

Kot visoko kvalificiran energetski partner vas celovito oskrbimo z energijo. Investiramo v projekte učinkovite rabe energije in energetske oskrbe s ciljem doseganja okoljskih vidikov in energetskih prihrankov.

Prednosti pogodbene oskrbe z energijo

Pogodbeno oskrbo z energijo izvajamo po modelu energetskega pogodbeništva in s tem kupcem nudimo trajnostno, zanesljivo in obenem stroškovno učinkovito oskrbo z energijo.

16 energetske resitve za podjetja pogodbena oskrba z energijo prva 1

V okviru partnerstva z Istrabenz plini po modelu pogodbene oskrbe z energijo ne vlagate svojih sredstev. Vsa tveganja prevzamemo mi – kot ponudnik prevzamemo odgovornost za izbiro rešitve, investicijo, vzdrževanje in upravljanje energetskih sistemov za energetsko oskrbo uporabnikovega objekta. To vam omogoča, da vlagate in se osredotočite na svojo osnovno dejavnost, razvoj in širitev. Istrabenz plini pa poskrbimo za ekonomsko in trajnostno vzdržno oskrbo z energijo.

Odtis energetske oskrbe Skupine Istrabenz plini

Shema poslovnega modela Istrabenz plini

Kako delujemo?

Pri implementaciji modela pogodbene oskrbe z energijo sledimo petim korakom za celovito in okolju prijaznejšo oskrbo z energijo po meri vsakega posameznega naročnika.

1.

Ogled objekta s pregledom kupčevih energetskih potreb

 • Pregled objekta,
 • Analiza kupčevih potreb,
 • Kupčevi cilji in razvoj

2.

Idejna zasnova možnih rešitev s pričakovanimi učinki

 • Študija izvedljivosti,
 • Primerjava različnih idejnih rešitev,
 • Ocena ekonomike in izvedljivosti

3.

Razvoj rešitve

 • Projektiranje,
 • Ekonomika,
 • Pogodba

4.

Implementacija rešitve

 • Inženiring,
 • Izvedba,
 • Financiranje dogovorjene rešitve

5.

Oskrba z energijo

 • Upravljanje,
 • Vzdrževanje,
 • Energent,
 • Oskrba

Tehnologija in oprema

15 energetske resitve za podjetja pogodbena oskrba z energijo tehnologija in oprema

Naše ključno vodilo je zagotavljanje sodobnih in okolju prijaznih tehnoloških rešitev in opreme, proizvedene s strani vodilnih svetovnih proizvajalcev. Z raznolikostjo ponudbe omogočamo prilagajanje glede na potrebe posameznega kupca.

Pogodbena oskrba z energijo v partnerstvu z Istrabenz plini vam omogoča oskrbo s:

Toploto

 • za ogrevanje objekta
 • za pripravo tople sanitarne vode
 • za ogrevanje procesa (industrija) ali ostalih porabnikov (npr. bazeni …)

Hladom

 • za hlajenje objekta
 • za hlajenje procesa

Paro

 • iz parnih kotlov različnih karakteristik (tlak, temperatura)
 • kot stranski produkt SPTE naprav (izjemoma)

Električno energijo

 • kot primarni produkt SPTE naprav in sončnih elektrarn
Kontaktirajte nas za več informacij in ponudbo

Kje delujemo?

Z izkušeno ekipo strokovnjakov in dolgoletnimi izkušnjami delujemo v različnih panogah. V iskanju najboljših in učinkovitih rešitev za vsakega posameznega partnerja delujemo inovativno ter z mislijo na okolje. Vsak izziv je specifičen, zato se vam 100 % posvetimo in najdemo rešitev.

Postanimo energetski partnerji

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US 080 1228