Skrb za okolje

Z rešitvami, ki nastajajo v sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki, zmanjšujemo porabo energije v različnih industrijskih panogah in izboljšujemo odnos do okolja.

Istrabenz plini delujemo v vseh industrijskih segmentih in pri različnih proizvodnih procesih, kjer razvijamo aplikacije industrijskih plinov. Nekateri med tehničnimi plini, ki jih ponujamo, so nepogrešljiv del sodobnih ekoloških rešitev. Ozon sodeluje pri kemijski oksidaciji spojin, prisotnih v odpadnih vodah; kisik uporabljamo pri čiščenju odpadnih vod, onesnaženih s škodljivimi spojinami, in pri sežiganju odpadkov; ogljikov dioksid pa je pomemben pri nevtralizaciji alkalnih odpadnih voda.

V Istrabenz plinih spodbujamo in razvijamo uporabo plina kot energenta, s čimer prispevamo k zmanjševanju onesnaženega okolja. Prizadevamo si, da bi se utekočinjeni naftni plin v Sloveniji uveljavil kot pogonsko gorivo za vozila. Stalno skrbimo za učinkovito rabo energije za ogrevanje, pogon vozil in električne energije, tako da pri našem delu uporabljamo naprave in vozila, narejena s pomočjo najnovejših tehnoloških dosežkov. Pri ravnanju z odpadki smo uvedli ločeno zbiranje in odvoz odpadkov s strani pooblaščenih družb. Vodo, ki jo uporabljamo v tehnoloških postopkih pregledovanja in preizkušanja tlačnih posod in avtocistern, recikliramo in uporabljamo večkrat.

Okoljski certifikat ISO 14001

Konec leta 2004 je družba Istrabenz plini pridobila okoljski certifikat ISO 14001, ki ga brez presledka uspešno vzdržuje še danes.

Okoljski cilji

Na podlagi v letu 2006 pripravljene in sprejete okoljske politike v okviru politike plinske dejavnosti kakor tudi na podlagi varnostnih poročil in izdelanih ocen tveganja smo si postavili naslednje stalne okvirne cilje:

  • Usklajevanje delovanja z zahtevami okoljske zakonodaje
  • Povečanje varnosti pri rokovanju in skladiščenju naših proizvodov
  • Ohranjanje naravnih virov
  • Izboljšanje pripravljenosti in odziva na izredne razmere
  • Izboljšanje delovnih pogojev in zadovoljstva zaposlenih
  • Učinkovito interno in zunanje komuniciranje
  • Širitev vzpostavljenega sistema na vse družbe v skupini IBP


Kontakt:

Ankica Budan
predstavnica vodstva za okolje

ankica.budan@siol.net
T: 040 218 352

Jernej Jenko
namestnik predstavnice vodstva za okolje

jernej.jenko@istrabenzplini.si
T: 051 457 612

 time 327 | cache 7200