Trajnostno poročilo

Svojo zavezo za skrb za okolje v najširšem pomenu besede smo zapisali že v svojem poslanstvu: "Zadovoljiti potrebe porabnikov plinov in storitev na varen, zanesljiv in tehnološko najsodobnejši način". Upamo si trditi, da to svojo skrb tudi udejanjamo v praksi. Skrb za trajnostni razvoj pa predstavlja tudi strateško usmeritev Skupine Istrabenz plini.

 time 372 | cache 7200