Sponzorstva in donacije

V družbi Istrabenz plini sponzorska in donatorska sredstva namenjamo lokalnim skupnostim, športnim in humanitarnim organizacijam v okoljih, kjer delujemo in kjer z namenom porabe teh sredstev udejanjamo svoje poslanstvo.

Z lokalnim okoljem tako ustvarjamo partnerski odnos, ki je osnova dolgotrajnega razvoja tako nas, kot celotne družbene skupnosti.


 time 314 | cache 7200