Odpust dolgov

Istrabenz plini smo podpisniki sporazuma o izvedbi odpusta dolgov socialno najšibkejšim. Vsi dolžniki, upravičeni do odpisa dolgov po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD, preberite ga tukaj), bodo obravnavani enakopravno. Model odpisa dolgov še ni določen, prav tako ne skupna vsota izplačil, bo pa mogoče odpisati dolgove iz naslova omrežnine in porabe plina (nastale do 31. 12. 2013).

Vloge za odpis v Istrabenz plinih že sprejemamo. Z njihovo obravnavo bomo pričeli takoj po 31. 10. 2015, ko se izteče rok za prejem vlog. Takrat bomo, v skladu z določili Zakona, določili natančno višino odpisov posameznim upravičencem. Na odpust dolga ne bo vplival vrstni red prejema vlog, temveč izključno izpolnjevanje pogojev za odpust. Vsak upravičenec bo o možnosti in višini odpisa obveščen in bo z Istrabenz plini podpisali sporazum za odpust dolga. Sklepanje sporazumov bomo zaključili najkasneje do 31. 1. 2016.

Posamezne dolžnike naprošamo, da svojo vlogo za odpust dolgov oddajo na obrazcu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (elektronska oblika je na voljo tukaj), najkasneje do 31. 10. 2015. Če bodo izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji, bomo s posameznim dolžnikom sklenili dogovor o odpustu dolga.

Oddaja vlog:

Po pošti: Istrabenz plini d. o. o., »odpust dolgov«, Sermin 8a, 6000 Koper

Po e-pošti: info@istrabenzplini.si

Rok oddaje: 31. oktober 2015

Za več informacij o postopku odpusta dolga smo vam na voljo na 05 663 46 01.

Povezave:

Obrazec vloge za odpust dolgov
Besedilo Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD)

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kaj je dolg, ki bo lahko odpisan?

Zakon (ZPIUOD) določa, da je dolg veljavna denarna obveznost do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla več kot 12 mesecev, glede katere v trenutku sklenitve dogovora med upnikom in dolžnikom obstoji izvršilni naslov ali verodostojna listina ter zajema glavnico, obresti in stroške, če ni z zakonom določeno drugače.

Komu se bo dolg lahko odpisal?

Upravičenci so posamezniki, ki so bili v prvi polovici letošnjega leta prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka in otroškega dodatka oz. osebe, določene v zakonu (ZPIUOD).

Kaj je dolg, ki bo lahko odpisan?

Zakon (ZPIUOD) določa, da je dolg veljavna denarna obveznost do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla več kot 12 mesecev, glede katere v trenutku sklenitve dogovora med upnikom in dolžnikom obstoji izvršilni naslov ali verodostojna listina ter zajema glavnico, obresti in stroške, če ni z zakonom določeno drugače.

Komu se bo dolg lahko odpisal?

Upravičenci so posamezniki, ki so bili v prvi polovici letošnjega leta prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka in otroškega dodatka oz. osebe, določene v zakonu (ZPIUOD).

Kakšen znesek odpisa dolga lahko pričakuje posameznik?

Višina posameznega dolga za odpis ne bo nižja od višine dolga, ki je z zakonom (ZPIUOD) določena za odpis neplačanih davčnih obveznosti in jo bo upnik (Istrabenz plini) določil takoj po poteku roka za zbiranje vlog za odpust (31. 10. 2015).

Kateri dolgovi natančno bodo odpisani?

Istrabenz plini bomo odpisali dolgove iz naslova omrežnine in porabe plina, ki so na dan 31. 12. 2014 zapadli več kot 12 mesecev, upravičenci pa izpolnjujejo vse zakonsko predpisane pogoje za odpis.

Je pomembno vlogo oddati čim prej?

Istrabenz plini bomo vse vloge, oddane do 31. 10. 2015, obravnavali enakopravno. Na odpust dolga ne bo vplival vrstni red prejema vlog, temveč izključno prosilčevo izpolnjevanje pogojev za odpust.

Kako bo potekal odpust dolgov

1. Pisna vloga in obrazec za odpust dolga

Posamezni dolžnik bo do 31. 10. 2015 Istrabenz plinom podal pisno vlogo za odpust dolga na predpisanem obrazcu. Prosilci vlogo najdete tukaj ali pridobite na Centrih za socialno delo, Rdečem križu Slovenije, Karitasu in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Vloge za odpust dolga lahko prosilci oddajo na predpisanih obrazcih na naslednje načine:

Po pošti: Istrabenz plini d. o. o., »odpust dolgov«, Sermin 8a, 6000 Koper

Po e-pošti: info@istrabenzplini.si

Rok oddaje: 31. oktober 2015

Za več informacij o postopku odpusta dolga smo vam na voljo na 05 663 46 01.

2. Preverjanje upravičenosti do odpusta dolga

Upravičenost dolžnika do odpusta dolga, določenega z Zakonom, bo upnik ugotavljal prek posebne spletne aplikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

3. Pisni sporazum

Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpust dolga, bo s posameznim upravičencem sklenjen pisni sporazum o odpustu dolga najkasneje do 31. 1. 2016.

 time 580 | cache 7200