Gospodarsko interesno združenje

Slovenski distributerji utekočinjenega naftnega plina so leta 1996 na pobudo tedanjega podjetja Istragas (sedanjega Istrabenz plini) ustanovili Gospodarsko interesno združenje ali GIZ s sedežem v Kopru, Sermin 8/a. Med ustanovitelji GIZ UNP so vsi pomembnejši distributerji UNP-ja v Sloveniji, pobudo za ustanovitev pa je dal upokojeni predsednik Uprave Istrabenz plini in hkrati predsednik združenja Zorko A. Cerkvenik. Današnji predsednik GIZ UNP je Borut Sočič.

GIZ UNP skrbi za koordinacijo ključnih aktivnosti in poenotenje standardov med ponudniki utekočinjenega naftnega plina ter tehničnih plinov.

Ključni cilji združenja so:

 • strokovnost pri opravljanju dejavnosti na področju utekočinjenih naftnih plinov in tehničnih plinov
 • enotno urejanje področja varnosti in zdravja, varovanja okolja, kakovosti, prevozov nevarnih snovi (ADR)
 • enotno izvajanje tehničnih predpisov
 • priprava in enotna uporaba standardov
 • usklajeno sodelovanje s pristojnimi institucijami
 • pospeševanje uporabe utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov
 • krizni management za področje utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov
 • članstvo v Evropskem združenju za utekočinjeni naftni plin (AEGPL)
 • članstvo v Evropskem združenju za TP (EIGA)

Istrabenz plini smo tudi

 • član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) - organizacije s sedežem v Ljubljani, ki so jo ustanovili slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.
 • član Gospodarskega interesnega združenja Tehnični plini GIZ TP - organizacije s sedežem v Ljubljani, ki je bila ustanovljena 20.04.2007  s ciljem vzpodbujanja interesov plinske industrije, predvsem na področju zagotavljanja varnosti in varstva narave pri pridobivanju in hrambi tehničnih plinov.

 

 time 313 | cache 7200