Skrb za kakovost

V družbi Istrabenz plini imamo vpeljane certificirane sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001, ravnanja z okoljem po ISO 14001, varstva in zdravja pri delu po ISO 45001, sistem kontrole tlačne opreme po standardu 17020 ter proizvodnjo medicinskega kisika po načelu dobre proizvodne prakse (DPP).

Z navedenimi sistemi zagotavljamo uspešno izvajanje procesov, zmanjševanje vplivov na okolje ter izboljševanje varnosti in zdravja pri delu. Osnova uspešnega delovanja je zadovoljstvo vseh deležnikov: zaposlenih, kupcev, uporabnikov, okoliške javnosti, dobaviteljev, lastnikov.


 time 310 | cache 7200