Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Okolje, v katerem delujemo, nas sprejema kot partnerje. Naša rast in razvoj imata tako še večji pomen. Sodelujemo pri družbenih aktivnostih na kulturnem, športnem in socialnem področju. Spoštujemo in izpolnjujemo stroge predpise okoljske politike, naši izdelki in storitve so okolju prijazni, naša tehnologija čista.

Rast in razvoj Istrabenz plinov spremlja tudi naša odgovornost do okolja. Spoštujemo in izpolnjujemo stroge predpise okoljske politike. Usklajenost našega poslovanja s sistemom varstva okolja, s sistemom kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu potrjujejo pridobljeni in vzdrževani certifikati o skladnosti z mednarodnimi standardi, za katere redno opravljamo presoje in obnavljamo njihovo veljavnost.

Usmerjeni smo v iskanje novih poslovnih priložnosti na področju okolju prijaznih izdelkov in storitev, ki zahtevnim kupcem omogočajo pravo izbiro. Že uveljevljenim produktom, povezanim z varovanjem okolja, kot sta zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin, dodajamo nove.

Skrb za trajnostni razvoj predstavlja strateško usmeritev Skupine Istrabenz, ostale odvisne družbe pa moramo to skrb vključiti v v svojo dejavnost in poslovno kulturo.

Glavne strateške usmeritve so naslednje:

  • povečevanje tržnega deleža na področju zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina,
  • pridobivanje dodatnih koncesij za distribucijo zemeljskega plina,
  • širjenje plinske dejavnosti v tujino,
  • razvijanje strateških partnerstev z dobavitelji,· doseganje 10-odstotne povprečne donosnosti na lastniški kapital.
 time 330 | cache 7200