Absorpcijske hladilne naprave

Hlajenje s plinom

Stroški za ogrevanje zaradi rasti cen fosilnih goriv naraščajo. Znižanje stroškov za ogrevanje in hlajenje objektov lahko dosežemo s spremembo načina gradnje zgradb ali pa z uporabo sodobnih naprav, s katerimi dosežemo višjo učinkovitost pretvorbe energije. Za ogrevanje in hlajenje manjših objektov zato lahko med učinkovite naprave uvrstimo absorpcijske toplotne črpalke, ki uporabljajo plin kot primarni energetski vir.

Na trgu so že dostopne absorpcijske toplotne črpalke manjših hladilnih moči (od 5 KW naprej).

Z absorpcijsko toplotno črpalko lahko pokrivamo potrebe po toplotni in hladilni energiji. Absorpcijske toplotna črpalke omogočajo, da se dovedena primarna energija pri izgorevanju plina neposredno pretvori v grelno in hladilno energijo brez vmesne pretvorbe v električno energijo.

Uporabimo lahko več virov nizko - temperaturne toplote za uparjanje: zunanji zrak, površinske vode, podtalnico, zemljo in kamnite masive.

Toploto, ki se odvaja iz sistema, lahko uporabimo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

Za ogrevanje uporabljamo absorpcijsko toploto in toploto kondenzacije. V generator se dovaja toplota, ki nastane z zgorevanjem primarnega vira, to je plina.

V primeru hlajenja toploto, ki se dovaja uparjalniku odvzamemo zraku ali vodi.

Absorpcijske toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje so primerne tudi za uporabo v hišnih sistemih manjših toplotnih moči.

 time 256 | cache 7200