Podatki pomembni pri naročanju mešanic

  • sestava mešanice in osnovnega plina
  • enote merjenja koncentracije (ppm teže, ppm volumna, % teže, mg/m³, mg/Nm³...)
  • velikost jeklenke
  • razvrstitev želene mešanice (certificirana, posebna, visoki standard ...)
  • če gre za posebne mešanice, je treba navesti: toleranco priprave (% relativen), natančnost analize (% relativen) in morebitno sklicevanje na mednarodne standarde
     
  • nečistoče, ki lahko vplivajo na vaš proizvodni proces ali vaše analize
  • certifikat o nečistosti, če je potrebno
 time 290 | cache 7200