Plini in mešanice za okoljski monitoring

Plini in mešanice za okoljski monitoring

Pogosto spreminjanje okoljskih predpisov, združeno z dinamiko visokokonkurenčnega tržišča, ustvarja niz kompleksnih izzivov za industrijske panoge, ki uporabljajo pline za nadzor emisij. ISTRABENZ PLINI smo presegli vlogo klasičnega dobavitelja in nudimo rešitve za:


  • nadzor emisij stacionarnih virov,
  • mobilne vire,
  • varnost in industrijsko higieno,
  • nadzor okolja.

Kalibracijske mešanice za avtomobilske emisije

To so mešanice, namenjene analizatorjem avtomobilskih emisij.Te mešanice – z različnimi koncentracijami ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida, ogljikovodikov, kisika, dušikovega oksida in dušika v dušiku ali zraku – temeljijo na standardih, predpisanih z zakoni.

Kontrolne mešanice za emisije plinov

Žveplov dioksid, dušikov oksid, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kisik in zmesi ogljikovodikov se izdelujejo po gravimetričnih metodah, s katerimi se doseže nazivna koncentracija, ki jo naročite.

Zmesi z VOC, BTEX in s halogeniranimi spojinami

ISTRABENZ PLINI ponujamo mešanice z glavnimi organskimi hlapljivimi snovmi, kot so benzen, etilbenzen, toluen, ksilen (orto, meta, para) in MTBE, tudi v koncentracijskih območjih ppt (part per trillion = 10-12). Mešanice z najpogostejšimi halogeniranimi organskimi spojinami, razredčenimi v dušiku ali zraku, so prav tako na voljo.

Mešanice za nadzor kakovosti delovnega mesta in zaznavanje strupenih plinov

Te mešanice se uporabljajo za kalibracijo instrumentov, ki so potrebni za zagotavljanje visokih varnostnih standardov na delovnem mestu, kot so detektorji prenizke vsebnosti kisika v atmosferi, merilniki eksplozivnosti in detektorji strupenih plinov.

 time 295 | cache 7200