Vodik čisti

Vodik čisti je brazbarven, zelo vnetljiv plin brez vonja.

 

 

Aplikacije

Čisti vodik se uporablja:

 • Pri različnih analitskih instrumentih, najbolj pogosto kot gorljiv plin za plamensko ionizacijske in plamensko fotometrične detektorje
 • Kot nosilni plin v plinski kromatografiji
 • V mešanicah za toplotno obdelavo v metalurgiji
 • V mešanicah za laserske aplikacije
 • V mešanicah za preizkušanje tesnosti
 • V procesih hodrogenizacije 
 • Pri pripravi kalibracijskih vzorčnih mešanic
 • V industriji polprevodnikov: nosilni plin, posebej za silikonsko odlaganje

Kompatibilnost z materiali

Kovine: Medenina; Nerjaveče jeklo; Aluminij; Cink, Baker, Monel, Inconel.
Umetne snovi: Kel-F; PTFE, PEElastomeri: Viton; Buna-N; Neoprene.

Tehnične lastnosti

 • Molekulska teža: 2,0016
 • Specifična teža (Zrak=1): 0,07
 • Vonj: brez
 • CAS No.: 1333-74-0
 time 245 | cache 7200