Klasifikacija vzorčnih mešanic

 

Necertificirane mešanice oziroma mešanice s šaržnim certifikatom kakovosti
Te mešanice so pripravljene na gravimetričen ali manometričen način, odvisno od komponent in koncentracije. Analize se izvajajo za vsako šaržo (in ne na posameznih jeklenkah), zato se ne izda certifikat o samostojni analizi. 

Mešanice v tekočem stanju
So certificirane na podlagi gravimetričnih podatkov (zatehtani masi), podatkov opravljene analize ali s kombinacijo obeh, odvisno od narave in koncentracije komponent v mešanici oziroma komponent v matrični jeklenki. Dodatne podrobnosti so navedene v certifikatu o analizi, ki spremlja posamično jeklenko.

Največ se uporabljajo pri nadzoru procesa v petrokemijskih obratih in rafinerijah. Te mešanice se uporabljajo tudi kot zamenjava mešanic v plinasti fazi, ki so lahko pripravljene samo z zelo nizkimi pritiski (vsebnost mešanice v jeklenkah je zato majhna).

Certificirane mešanice
Te mešanice so pripravljene z gravimetričnimi in volumetričnimi tehnikami in so naknadno kontrolirane tako, da se jih neposredno primerja z ustreznimi primarnimi standardi. Priprava in analiza temeljita na mednarodnih standardiziranih postopkih, kot sta ISO 6142 in 6143.

Uporabljajo se:

  • v kemičnih laboratorijih in v laboratorijih za nadzor kakovosti
  • pri plinski kromatografiji in v analizatorjih za nadzor procesov,
  • pri nadzorovanju okolja in delovnega okolja,
  • pri odkrivanju toksičnih in vnetljivih plinov.

vzorec certifikata

Mešanice »Visoki standard«
Namenjene so za primere, ko je zahtevana izjemno natančna kalibracija in primere, ko je zahtevana zelo nizka toleranca priprave. Uporaba izjemno čistih plinov, posebnno skrbna metodologija priprave in analize omogočajo doseganje izjemno visokih natančnosti pri navedbi rezultatov, višjih kot tistih, doseženih pri mešanicah  tipa »certificirane mešanice«.

Posebne mešanice
Aparati za samodejno analizo zahtevajo, da priprava vsebuje mešanice umerjanja z visoko stopnjo reproduktibilnosti. Pri določeni uporabi, kakor je določeno z ukrepi protokola EPA v avtomobilski industriji in pri kontroliranju emisij termoelektrarn, se zahteva povezovanje z ustreznimi primarnimi standardi, ki jih izdajajo uradni državni inštituti (NIST, NMi, COFRAC, BAM itd.). Zahvaljujoč kakovostnim izkušnjam, lahko podjetje ISTRABENZ PLINI d.o.o. zadovolji zahteve tudi na tem področju. 

Mešanice »Primarni standard«
Gre za plinaste kalibracijske mešanice najvišje metrološke kakovosti, pri katerih se uporablja gravimetrični postopek priprave v skladu s standardom ISO 6142. Osnovne standarde izdajajo državni ali nacionalni primarni metrološki inštituti (NMi, NIST, NPL …) in centri za umerjanje, ki jih akreditirajo po preverjanju tehnične in ureditvene primernosti. Te mešanice so primarni referenčni vzorci, pridobljeni z absolutno metodo (s tehtanjem plinov), katere merilna negotovost, izračunana za vsako posamezno pripravo, je zelo nizka.

 time 307 | cache 7200