Argon čisti

Argon, je brezbarven, nevnetljiv, inerten plin brez vonja. V visokih koncentracijah lahko povzroča zadušitev.

Aplikacije

Čisti argon se uporablja:

  • pri različnih aplikacijah za analitske instrumente, v optični spektrometriji – ICP, atomsko absorpcijo ;
  • v plinski kromatografiji – kot visokoučinkovit detektor naboja, ultrazvočni detektor, nosilni plin pri analizi vodika v heliju;
  • za polnjenje žarnic z žarilno nitko ter fosforescenčnih cevi z zmesmi neona, helija in hlapov živega srebra;
  • v metalurgiji za toplotno obdelavo v zaščiteni atmosferi; v procesih proizvodnje polprevodnikov se uporablja kot nosilni/čistilni plin.

Kompatibilnost z materiali

Kovine: Medenina; Nerjaveče jeklo; Ogljikovo jeklo; Aluminij; Zink; Baker Monel.
Umetne snovi: Kel-F; PTFE, PVC; Polikarbonati; Polivretan; Elastomeri: Viton; Buna-N; Neoprene.

Tehnične lastnosti

  • Molekulska teža: 39,95
  • Specifična teža (Zrak=1): 1,38
  • Vonj: brez
  • CAS No.: 7440-37-1
 time 390 | cache 7200