Plinske mešanice za zorenje sadja

Plinske mešanice za zorenje sadja

Pod tržnim imenom AZOTEN pripravljamo mešanico v sestavi 5% Etilena v Dušiku, ki se uporablja v zorilnicah banan

 time 301 | cache 7200