Didušikov oksid

Didušikov oksid je brezbarven, utekočinjen plin, nekoliko sladkobnega okusa in vonja, ki pospešuje gorenje.

 


Aplikacije

Čisti didušikov oksid se uporablja:

  • pri optični spektrometriji kot instrumentalni plin;
  • pri atomski absorpciji za elementarno analizo kot instrumentalni plin;
  • kot komponenta v zmeseh plinov za monitoring kakovosti delovnega okolja;
  • kot oksidacijsko sredstvo gorljivih plinov za atomsko absorpcijsko spektrometrijo;
  • pri medicinskih aplikacijah in v določenih aplikacijah za predelavo živil;
  • pri izdelavi polprevodnikov: kot vir kisika za kemično nanašanje silicijevega dioksida (SiO2) v parni fazi (CVD).

Kompatibilnost z materiali

Kovine: Medenina; Nerjaveča jekla; Cink, Baker, Monel.
Umetne snovi: Kel-F; PVC, Elastomeri: Viton A;

Tehnične lastnosti

  • Molekulska teža: 44,01
  • Specifična teža (Zrak=1): 1,53
  • Vonj: rahlo sladkoben
  • CAS No.: 10024-97-2
 time 249 | cache 7200