Plini in mešanice za uporabo v medicini

Plini in mešanice za uporabo v medicini

Zaradi občutljivosti aplikacije je potrebno pline za bolnišnice pripraviti zelo skrbno. Enako pomembno je, da so plinske jeklenke, ki se izdajo neposredno bolnikom, jasno prepoznavne in sledljive in jih je mogoče preprosto razločevati s stoodstotno gotovostjo, tako da se izognemo življenjsko nevarnim napakam.

Klinična raba

Plini z lastnostmi, ki so v skladu z uradno farmakopejo.

  • O2 – terapevtski kisik
  • O2 + N2 – zrak za dihanje
  • CO2 – ogljikov dioksid
  • N2O – didušikov oksid

Diagnostična raba

  • kemične analize in raziskave: čisti in zelo čisti plini ter njihove mešanice;
  • plinska analiza krvi: plinaste mešanice (binarne in terciarne) standardne sestave ali po naročilu;
  • analiza pljučnih funkcij: plinaste mešanice sestave, ki jo je treba določiti, v osnovi pa vsebuje CO-He-sintetični zrak.

Biološke raziskave

Plinaste mešanice standardne sestave ali po naročilu, za obdelavo kultur v nadziranih atmosferah:

  • standardna atmosfera: 5 % CO2 v kisiku, zraku ali dušiku;
  • anaerobna atmosfera: CO2-H2 v dušiku.

Tekoči plini

Tekoči dušik za krioterapijo, za konzerviranje bioloških vzorcev in za analitske instrumente.Tekoči helij za supraprevodnost NMR.

 time 285 | cache 7200