Toleranca in natančnost

  • Toleranca priprave je največje odstopanje med pripravljeno in željeno koncentracijo.
  • Natančnost analize je celokupna negotovost analitičnega rezultata (s 95 % merilno gotovostjo).
Softlink

Toleranca priprave in natančnost analize sta odvisni od željene koncentracije posameznih komponent mešanice in sta izraženi z relativnim odstotkom (glede na nominalno vrednost vsake komponente).

 

Podjetje ISTRABENZ PLINI za taka merila zagotavlja ustrezno natančnost iz naslednjih dveh tabel.

Toleranca priprave - tabela

 

Da bi razumeli pomen meril, za primer vzemimo certificirano mešanico (certified gas mixture) z dvema komponentama, pri čemer znaša A 10 % in B 90 %. Komponenta A: ob upoštevanju obeh tabel oz. presečišča Koncentracije komponente (Component concentration) (10 %) in Vrste mešanice (Class of mixture (certificirane - certified gas mixtures) lahko razberemo toleranco priprave, ki znaša ±5 %, in natančnost analize, ki znaša ±1 %. Komponenta B: z enakim postopkom, in ob upoštevanju koncentracije B (90 %) ter 50-odstotnega praga, znaša toleranca priprave ±2 % in natančnost analize ±0,5 %. Prejšnja slika dodatno ponazarja pojma toleranca in natančnost tudi s primerom.

 time 317 | cache 7200