Orodja za doseganje kakovosti pri pripravi in certificiranju mešanic

Naprednejše metode priprave in analiziranja sami po sebi niso zagotovilo kakovosti kalibracijskih mešanic. Potrebno je upoštevati tudi naslednja orodja:

Stabilnost
Jeklenka precej vpliva na stabilnost mešanice. Sodobna sredstva, ki so na voljo za izpiranje in sušenje, omogočajo pripravo jeklenke z izjemno nizko vsebnostjo nečistoč in vlage. Stroga merila glede poroznosti notranjih sten in vsebnosti ostankov v plinskih cilindrih ter metode atestiranja jeklenk garantirajo stabilnost na dolgi rok, ki lahko preseže zakonsko določen rok rednega pregleda jeklenke.

Kontrola kakovosti vhodnih surovin
Da bi se izognili možnosti vnosa nečistoč (v ppm ali ppb) iz osnovnih komponent v mešanico, so postavljene jasno definirane zahteve čistosti vhodnih komponent. V ta namen je pripravljena linija vhodnih komponent, ki so posamično analizirane.

Pravilna izbira reduktorjev tlaka
Vpliv nepravilne izbire ali uporabereduktorja pritiska je velikokrat podcenjen. Tudi najmanjša izguba lahko povzroči retrodifuzijo s postopnim onesnaženjem celotne distribucijske linije in aparatov. Omogočeno mora biti prepihoivanje linije, da bi se tako izognili vnosu onesnaženosti, ki lahko resno ogrozi koncentracijo mešanic z neželenimi substancami. Strokovnjaki ISTRABENZ PLINOV pri izvedbi sistemov za distribucijo plinov zagotavljajo kakovost izdelkov do uporabe.

Poznavanje omejitev zmožnosti
Zahtevana sestava na papirju zaradi naslednjih vzrokov ne more biti vedno izvedena tudi v mešanici.

  • Kemične reaktivnosti med sestavinami.
  • V tekočih mešanicah se hitro hlapljive sestavine uparijo hitreje v primerjavi s tistimi z manjšim parnim tlakom. To povzroča znatne spremembe pri sestavi med uporabo (nehomogenost mešanice zaradi plinske in tekoče faze).
  • Previsoka vsebnost vlage  v plinasti mešanici lahko privede do kondenzacije.4. Varnostne omejitve med proizvodnim procesom omejujejo koncentracijo mešanic z lahko vnetljivimi komponentami.
 time 313 | cache 7200