Dobava tehnični plini

Dobava.

ISTRABENZ PLINI tehnične pline dobavljamo

  • V plinasti fazi z jeklenkami, s snopi jeklenk, priklopniki za vodik in preko cevovodov (pipe-line)
  • V tekoči fazi z avtocisternami

Kot alternativo tradicionalni dobavi preko cevovodov iz bližnjega proizvodnega obrata pa načrtujemo, gradimo, nameščamo in nadziramo zagon sistemov za proizvodnjo industrijskih plinov na lokaciji kupca:tekočega kisika, dušika in argona, dušikovega oksida, acetilena in ogljikovega dioksida (on-site naprave)

ISTRABENZ PLINI nudimo širok obseg jeklenk in ostalih vsebnikov/posod za skladiščenje in transport plinov.Te jeklenke in vsebniki/posode se razlikujejo glede materialov in značilnosti, v skladu z zahtevami standardov ter glede na združljivost s proizvodom, ki se prevaža. Stroge specifikacije glede kakovosti notranjosti sten vsebnikov in stanja jeklenk omogočajo dolgotrajno ohranjanje karakteristik proizvodov,za katere so namenjene

kapaciteta l H2O zunanji premer mm višina *mm
10 168 960
20 203 960
40 203 1680
50 227 1680


Jeklenke so na voljo bodisi kot ločene enote bodisi združeni v snope jeklenk. Pravilna izbira dimenzij posode je odvisna od analize porabe in servisnih zahtev uporabnika.

jeklenke št. mere (dxšxv)mm
16 x 40 l 900 x 900 x 1910
25 x 40 l 1130 x 1130 x 1935


Jeklenke TP Dobava TP

Na voljo so tudi

  • velike jeklenke za HCFC, amonijak in propan,
  • velike nerjavne jeklenke za etilen dioksid,
  • nopi velikih jeklenk za stisnjene pline,
  • cisterne za stisnjene pline in acetilen,
  • priklopniki s cisterno za vodik (kapacitete 4500–4750 m³).

Ventili za jeklenke

Materiali zgradbe ventilov (telo ventila, mehanski deli in ohišje) so skrbno izbrani glede na plin, ki bo jeklenki. Ventili so na voljo z izstopno prirobnico, predpisano z nacionalnimi standardi (EN-DIN, EN-UNI...)

zloženka Nove barvne oznake jeklenk (pdf)

zloženka Premikanje bremen

 time 353 | cache 7200