Amonijak

Amonijak

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek amonijak
Kemijska formula NH3
Stopnja čistosti ≥ 99,7 %
Relativna gostota (zrak = 1) 0,597
Videz brezbarven plin
Vonj oster
Meja vnetljivosti v zraku 15 ÷ 28 %


Opozorilo
Draži oči, dihala in kožo. Strupen pri vdihavanju.

Barva jeklenke
Rob: rumena RAL 1018
(evropski standard SIST-EN 1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m 3 1 kg = 1,413 m 3 = 1,413 l
1 l = 1.000 m 3<= 0,708 kg

m 3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: prostorninska enota za tekoče stanje

Uporaba

Amonijak se uporablja pri različnih aplikacijah, ki pokrivajo veliko industrijskih panog, kar vključuje:

  • metalurgijo: kot nosilec H2 za toplotno obdelavo;
  • kemijsko industrijo: kot kemijski reagent za proizvodnjo dušikove kisline, poliamidov, gnojil;
  • hlajenje: kot hladilno sredstvo zaradi svoje visoke latentne temperature izhlapevanja;
  • elektronsko industrijo: kot procesni plin pri izdelavi polprevodniških naprav.

Varnost

Amonijak draži oči, dihala in kožo. Poleg tega je strupen, če ga vdihavamo. Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za amonijak.


Proizvodnja

Proizvodnja amonijaka temelji na osnovi reakcije dušika z vodikom.Ta reakcija se izvaja v prisotnosti katalizatorja, ki je po navadi ternarna spojina na osnovi železovega oksida, pri temperaturi med 450 in 650 °C

Način dostave

Plinasto stanje v jeklenkah
kapaciteta zunanji premer višina* bruto teža* vsebnost plina**
l H 20 mm mm kg kg
40 203 1680 76 22


Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

Dobaviti je mogoče tudi amonijak

Storitve na voljo strankam

  • transport v jeklenkah in snopih
  • načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
  • dobava opreme za pravilno uporabo plina
  • pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plin
 time 376 | cache 7200