Dušik

Dušik

Dušik je dvoatomni plin, ki sestavlja 78 odstotkov zemljine atmosfere. Poleg tega, da je v zraku, je tudi v beljakovinski snovi vseh življenjskih oblik, v nekaterih nahajališčih naravnega plina in ogljikovodikov ter v številnih organskih in anorganskih spojinah.

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek: dušik
Kemijska formula N2
Stopnja čistosti ≥ 99,9 %
Relativna gostota (zrak = 1) 0,97
Videz: brezbarven plin
Vonj: plin brez vonja
Meja vnetljivosti v zraku: ni vnetljiv


Opozorilo
V visokih koncentracijah lahko povzroči zadušitev. Stik z izdelkom v tekočem stanju lahko povzroči ozebline in zmrzline.

Barva jeklenke
Vrat: črna RAL 9005
(evropski standard SIST1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m3 = 1,147 kg = 1,418 l
1 kg = 0,872 m3 = 1,236 l
1 l = 0,705 m3 = 0,809 kg

m3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: prostorninska enota za tekoče stanje

Uporaba

Dušik se uporablja pri številnih aplikacijah, ki so naštete v nadaljevanju.

 • V kemijski industriji se dušik uporablja za: inertiziranje posod in občutljivih kemikalij, pri čemer se oblikuje okolje za večjo varnost; pogon tekočin skozi cevovode; proizvodnjo amonijaka.
 • V živilski industriji se dušik uporablja za: podaljšanje roka trajanja pakiranih živil ; termoregulacijo in hlajenje živil; hitro zmrzovanje (kriogeno zmrzovanje in IQF) živil; odstranjevanje plinov iz kapljevin; pnevmatski transport sestavin in inertiranje rezervoarjev za skladiščenje živil; zmrzovanje pokvarljivega blaga med transportom; pakiranje v spremenjeni atmosferi; brušenje in kristalizacijo živil pri zelo nizki temperaturi; dezodorizacijo olj
 • V naftni industriji se dušik uporablja za: izboljšanje zbiranja in vzdrževanje tlaka v rezervoarjih za nafto in plin; izdelavo zaščitnega sloja rezervoarjev za skladiščenje in natovarjanje/raztovarjanje; čiščenje cevovodov; odstranjevanje hlapljivih organskih spojin (VOC) iz odpadnih tokov ali za hlajenje izpušnih tokov.
 • Pri proizvodnji kovin se dušik uporablja za: zaščito kovin, kot so jeklo, baker in aluminij med kaljenjem, naogljičenjem in sintranjem; hlajenje ekstrudiranih kokil; tesno prileganje kovinskih delov.
 • Pri obdelavi kovin se dušik uporablja: kot čistilni plin pri varjenju cevi iz nerjavečega jekla; za podporo plazemskemu rezanju; za preprečevanje oksidacije pri izdelavi polprevodniških in tiskanih vezij.
 • V industriji elektronike se dušik uporablja:za izboljšanje sistemov za zbiranje topil z izločitvijo uporabe klorofluoroogljikov
 • V industriji stekla se dušik uporablja za:hlajenje elektrod peči in preprečevanje oksidacije med izdelavo; znižanje zračne temperature za optimalne hitrost hlajenja.
 • Pri raziskovalnih in zdravstvenih storitvah se dušik uporablja za: zamrzovanje in ohranjanje krvi, tkiva, sperme in drugih bioloških vzorcev; zamrzovanje in uničevanje obolelega tkiva v kriokirurgiji in dermatologiji; predhodno ohlajanje ali izolacijo naprav za slikanje z magnetno resonanco (MRI)
 • V gradbeništvu se dušik uporablja za:zmanjšanje livne temperature betonskih zmesi za preprečevanje tvorbe razpok; stabilizacijo tal kot pri restavraciji visečega stolpa v Pisi.

Proizvodnja

Dušik se komercialno pridobiva na podlagi tehnologije ločevanja zraka. Proces je sestavljen iz ločevanja komponent, ki so v zraku:

 • dušika (78 %)
 • kisika (21 %)
 • argona (0,9 %)
 • drugih plinov (0,1 %)

Zdajšnje naprave predstavljajo evolucijo Claude-Lindejevega procesa, poimenovanega po dveh znanstvenikih francoskega in nemškega rodu, ki sta prispevala k razvoju le-tega; za zračno hlajenje sta na začetku uporabila izoentalpijsko raztezanje, zgolj s padcem tlaka, pozneje pa izoentropijsko raztezanje s proizvodnjo energije.

Naprava je sestavljena iz dveh stebrov, ki sta eden nad drugim in delujeta pri različnem tlaku ter s pretokom plina (naraščajočim) in pretokom tekočine (padajočim) v ravnotežju med plinastim in tekočim stanjem. Če se eden izmed njiju premakne proti vrhu stebra, se poveča koncentracija dušika, če pa se premakne proti dnu, se poveča koncentracija kisika.

Softlink

DUŠIK se pridobiva v tretjem frakcionirnem stebru, v katerem se ponovi destilacijski proces na mešanici kisika in argona, ki se odvzame na vmesni točki zgornjega stebra.

Zdajšnje naprave za ločevanje zraka so dosegle visoko stopnjo avtomatizacije, upravljajo pa se računalniško; krmilni sistem upravlja s celotnim proizvodnim ciklom in z naslednjo fazo distribucije proizvodov do skladiščenja ali uporabe.

Varnost

Čeprav je dušik nestrupen in inerten, lahko v velikih koncentracijah povzroči zadušitev. Stik s tekočim proizvodom pa lahko povzroči ozebline ali ozebline. Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za dušik.

Način dostave

Plinasto stanje v jeklenkah
kapaciteta l H2O zunanji premer mm višina *mm bruto teža* kg vsebnost plina kg
10 168 960 23 2,4
40 203 1680 57 7,1 - 9,8
50 227 1680 69,5 8,9 - 12,0

* z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

V snopih
jeklenke št. mere (dxšxv)mm bruto teža kg vsebnost plina kg
16 x 40 l 900 x 900 x 1910 1223 156,8
25 x 40 l 1130 x 1130 x 1935 1917 245
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

Utekočinjen in ohlajen v rezervoarjih
kapaciteta 1.400 3.000 6.000 12.000 22.000 32.000 50.000


Dobaviti je mogoče tudi dušik:

Storitve na voljo strankam:

 • transport v jeklenkah, snopih in rezervoarjih
 • načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
 • dobava opreme za pravilno uporabo plina- pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plin
 time 308 | cache 7200