Dobava zemeljskega plina - Vrste in kakovost storitev

Družba Istrabenz plini d. o. o. odjemalcem ponuja naslednje vrste dodatnih storitev:

- spremljanje porabe preko spletnega portala MojPlin,

- prejem in plačilo računov:

  • v elektronski obliki na elektronski naslov odjemalca,
  • kot E-račun v izbrano spletno banko odjemalca,
  • v elektronski obliki s prijavo preko mBills aplikacije,
  • preko direktne bremenitve SEPA.

Vse zgoraj navedene dodatne storitve so za odjemalce brezplačne.

Naročilo za dodatne storitve se poda v pisni obliki na plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

ali po pošti na naslov dobavitelja.

Vse informacije o dodatnih storitvah, lahko odjemalci pridobijo tudi na telefonski številki za podporo odjemalcem 080 12 28, od ponedeljka do sobote med 7.00 in 20.00, ali po elektronski pošti na naslov plinomeri.najemi@istrabenzplini.si

ali pisno po pošti na naslov dobavitelja, Istrabenz plini d. o. o., Bertoki, Sermin 8A, 6000 Koper, ali osebno na sedežu dobavitelja po predhodnem dogovoru.

***** 

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, ki nastane zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev iz razlogov na strani dobavitelja.

Za ugotavljanje višine škode ter za način in rok povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, skladno s Splošnimi pogoji družbe Istrabenz plini d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, ki so objavljena na podstrani 

Reklamacije

https://www.istrabenzplini.si/sl/products.cp2?cid=2E4D743F-4228-F377-302C-419FAF189AE6&linkid=product

 

 

 

 time 332 | cache 7200