Helij

Helij

Helij je drugi najlažji plin element po vodiku. Ker je njegova molekula poleg vodikove najmanjša, ima tudi najnižje vrelišče med vsemi elementi, z izjemo vodika. In ker je inerten plin, se to njegovo lastnost izkorišča v mnogoštevilne namene.

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek: helij
Kemijska formula He
Stopnja čistosti ≥ 99,9990 %
Relativna gostota (zrak = 1) 0,138
Videz brezbarven plin
Vonj plin brez vonja
Meja vnetljivosti v zraku ni vnetljiv


Opozorilo
V visokih koncentracijah lahko povzroči zadušitev.

Barva jeklenke
Vrat: rjava RAL 8008
(evropski standard SIST –EN 1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m3 = 0,164 kg = 1,316 l
1 kg = 6,106 m3 = 8,000 l
1 l = 0,759 m3 = 0,125 kg

m3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: prostorninska enota za tekoče stanje

Uporaba

Helij se uporablja pri številnih aplikacijah, ki so naštete v nadaljevanju:

 • Pri obdelavi kovin se helij uporablja: za oblikovanje inertne plinske zaščite in preprečevanje oksidacije med varjenjem kovin, kot so aluminij, nerjaveče jeklo, baker in   magnezijeve litine.
 • V letalski in vesoljski industriji se helij uporablja: kot gorivo za ultralahka letala, aerostate/balone, izdelava polprevodnikov
 • V polprevodniški industriji se helij uporablja za: zagotavljanje varovalne atmosfere ter kot medij za prenos toplote pri rasti germanijevih in silicijevih kristalov za tranzistorje in laserje.
 • V elektronski industriji se helij uporablja za: oblikovanje nadzorovane atmosfere za izdelavo polprevodniških naprav; zagotavljanje izboljšane toplotne prevodnosti.

Helij se uporablja tudi za:

 • izdelavo optičnih vlaken za telekomunikacijske kable;
 • pri kemijski obdelavi (kot nosilni plin) za omogočanje analize čistosti in sestave kemijskih snovi s kromatografijo;
 • za odkrivanje uhajanja (oz. za preverjanje brezhibnosti glede tega) pri tlačnih ali vakuumskih sistemih oz. za preskus uhajanja pri cevovodih;
 • pri globokomorskem potapljanju (kot nosilni plin za kisik) za omogočanje dihanja v primeru sintetičnih dihalni zmesi, ki jih uporabljajo globokomorski potapljači, ki se ukvarjajo z znanstvenimi raziskavami, raziskovanjem ali razvojem virov nafte in plinov na odprtem morju.

Proizvodnja

Helij se nahaj  v atmosferi v koncentraciji približno petih miljinonik. Zaradi nizke koncentracije je komercialno pridobivanje iz zraka nepraktično. Na srečo pa je bilo odkritih nekaj nahajališč naravnega plina, ki vsebujejo precejšnje količine helija. Tako se ves komercialni helij pridobiva iz nahajališč naravnega plina, katerega majhen del je tudi helij v koncentracijah nad 0,3 odstotka na količino zemeljskega plina. Večina helija na svetu prihaja iz nahajališč zemeljskega plina, ki so v ozkem pasu ozemlja Teksasa, Oklahome in Kansasa ter na vzhodnem kraku gorovja Rocky Mountains.

Proizvodnja helija

Varnost

Čeprav helij ni strupen in je inerten, lahko v velikih koncentracijah povzroči zadušitev. Stik s tekočim proizvodom pa lahko povzroči ozebline ali ozebline. Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za helij.

Način dostave

Plinasto stanje v jeklenkah
kapaciteta l H2O zunanji premer mm višina *mm bruto teža* kg vsebnost plina m3
10 168 960 20 2
20 203 960 30 4
40 203 1680 48 8
50 227 1680 59 10

* z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

V snopih
jeklenke št. mere (dxšxv)mm bruto teža kg vsebnost plina m3
16 x 40 l 900 x 900 x 1910 1066 128

Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

Tekoče stanje v rezervoarjih "Dewar"

Tekoče stanje v rezervoarjih "Dewar"
kapaciteta v l 50 60 100 250 500

 
Dobaviti je mogoče tudi Helij:

Storitve na voljo strankam

 • transport v jeklenkah, snopih in rezervoarjih
 • načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
 • dobava opreme za pravilno uporabo plina
 • pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plina

 

 time 329 | cache 7200