Varnost pri utekočinjenem naftnem plinu

Nasveti za varnost

UNP (utekočinjen naftni plin) v plinohramih

 • gorljiv plin - nevarnost požara in eksplozije
 • strokovna izvedba – postavitev plinohrama in inštalacije zaupati strokovno usposobljenim izvajalcem
 • pooblaščeni serviserji –plinsko trošilo (kotel za ogrevanje, bojler za toplo vodo, štedilnik) mora montirati in preizkusiti pooblaščen servis
 • pregledi plinohrama – plinohram in napeljava se lahko prične uporabljati šele po opravljenem prevzemnem pregledu pooblaščenega organa za preglede
 • redni pregledi – uporabnik mora enkrat letno naročiti pregled plinske napeljave in porabnika pri usposobljenem izvajalcu, periodični pregledi tlačne posode se morajo opraviti v predpisanih terminih
 • uporabnik mora skrbeti, da se plinska postaja uporablja namensko in v njej vzdržuje urejenost in čistočo
 • stalni nadzor s strani uporabnika – ob sumu kakršne koli napake je potrebno takoj poklicati dobavitelja plina (dežurno vzdrževalno službo - PE ZS Koper tel. 05 / 66 34 623 oziroma PE VS Celje tel: 03 / 42 64 700).

UNP (utekočinjen naftni plin) v jeklenkah

 • gorljiv plin pomeni nevarnost požara in eksplozije
 • upoštevati NAVODILA za uporabo, ki jih dobite pri vašem prodajalcu plina v jeklenkah,
 • jeklenk ne shranjujte v kletnih prostorih,
 • v gospodinjstvu imate lahko shranjene največ 3 jeklenke po 10 kg in eno jeklenko do 5 kg polnjenja,
 • v prostoru s trošilom je lahko nameščena samo ena jeklenka do 10 kg polnjenja,
 • ob vsaki menjavi jeklenke zamenjajte tesnilo in preverite tesnenje spoja z milnico
 • uporabljajte brezhibno cev (menjava na dve leti) in regulator tlaka,
 • porabnik plina – štedilnik je potrebno strokovno pregledati vsaki 2 leti,
 • kadar ne uporabljate plina, zaprite ventil na jeklenki,
 • ob nepravilnem delovanju pokličite dobavitelja plina.

Če zaznate vonj po plinu

 • ugasnite plamen
 • odprite vsa okna in vrata
 • zaprite glavno požarno pipo
 • ne uporabljajte stikal in telefona
 • preprečite uporabo električnih zvoncev
 • ne kadite
 • luči lahko prižgete šele tedaj, ko vonja po plinu ne zaznate več
 • čimprej pokličite pooblaščenega izvajalca ali svojega distributerja


Navodilo za uporabo UNP - plinohram


 time 366 | cache 7200