Podatki o kurilnosti

Podatek o povprečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina

Operater distribucijskega omrežja povzema podatek o povprečni zgornji kurilnosti zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina HS,I,RS s spletne strani operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina družbe Plinovodi d. o. o.:

http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2017/09/Mesecna_povprecna_zgornja_kurilnost_v_Sloveniji.pdf

 

 time 350 | cache 7200