Čisti in ekstremno čisti plini

Specialni plini

Koncepti o popolni kakovosti, varnosti in zaščiti okolja so povzročili velike spremembe pri uporabi analitiskih tehnik. Praktično uporabljanje misli »meriti pomeni poznati« je pridobilo na pomenu pri nadzorovanju kakovosti, procesa, onesnaževanja okolja, varnosti in na številnih drugih področjih.

Tovrstno nadzorovanje je verjetno temeljni del vašega sistema družbene kakovosti, varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu (standardi ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001) ali pa ga neposredno narekuje veljavna zakonodaja. Čisti plini in mešanice, uporabljeni za napajanje analitskih instrumentov, igrajo na ta način pomembno vlogo v celovitem sistemu kakovosti.

Čisti plini se uporabljajo kot »nosilci« ali pa za delovanje detektorjev pri plinski kromatografiji, kot ničelni plini pri analizatorjih, kakor tudi kot sestavni deli in/ali topila v mešanicah, pa tudi pri tehnoloških procesih v industriji. Istrabenz plini pripravljamo in dobavljamo čiste, zelo čiste, ultra čiste in ekstremno čiste pline.

Seznam čistih in ekstremno čistih plinov:

 time 402 | cache 7200