Predpisi za utekočinjeni naftni plin


Predpis na državni ravni, ki ureja uporabo utekočinjenega naftnega plina, njegovo skladiščenje in pretakanje ter način vgradnje naprav in postrojev za utekočinjeni naftni plin in varnostne ukrepe, je pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91)

Nasveti za postavitev plinohrama

Plinohram (plinski rezervoar) je namenjen hrambi utekočinjenega naftnega plina UNP (propan ali mešanice propan butan). Opremljen je z vso potrebno varnostno opremo, ki zagotavlja povsem varno in zanesljivo delovanje. Vsi plinohrami so načrtovani, izdelani, pregledani in odobreni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.


Nadzemni plinohram

Nadzemne plinohrame postavljamo na prostem, zunaj objektov, saj so protikorozijsko zaščiteni. V skladu z vašimi željami in zakonsko določenimi varnostnimi razdaljami boste skupaj z našim strokovnjakom izbrali najprimernejšo lokacijo.

Podzemni plinohram

Podzemni plinohram je namenjen hrambi utekočinjenega naftnega plina pod zemljo. Prednost takšnega shranjevanja je predvsem v dejstvu, da tak plinohram ne moti zunanjega videza okolice hiše, saj se nad zemljo nahaja le pokrov, namenjen polnjenju in opravljanju predpisanih pregledov.

 time 504 | cache 7200