Omrežnina

Cenik stroška za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik

ODJEMNA SKUPINA

FIKSNI DEL (na mesec)

VARIABILNI DEL

CDKi

Zakupljena zmogljivost

[kWh/leto]

Pavšal

(CFPi)

[EUR]

Cena moči

(CFMi)

[EUR/kW]

 

Cena zmogljivosti

(CFZi)

[EUR/(kWh/dan)]

Cena porabe

(CVPi)

[EUR/kWh]

CDK1

0 – 2.000

1,90000

0,01709

CDK2

2.001 – 5.000

1,90000

0,01709

CDK3

5.001 – 15.000

4,65000

0,01140

CDK4

15.001 – 25.000

4,65000

0,01140

CDK5

25.001 – 50.000

7,75000

0,00990

CDK6

50.001 – 100.000

 0,00000

0,52400

0,00585

CDK7

100.001 – 300.000

 0,00000

0,52400

0,00585

CDK8

300.001 – 800.000

 0,00000

0,52400

0,00585

CDK9

800.001 – 1.300.000

 0,00000

0,52400

0,00000

0,00585

CDK10

1.300.001 – 2.000.000

0,06900

0,00379

CDK11

2.000.001 - 6.000.000

0,06900

0,00379

CDK12

6.000.001 – 10.000.000

0,06900

0,00379

CDK13

10.000.001 – 50.000.000

0,06900

0,00270

CDK14

50.000.001 – 150.000.000

0,06900

0,00132

CDK15

Nad 150.000.001

0,06900

0,00132


Cene omrežnine za distribucijo zemeljskega plina so določene v skladu z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik (Ur. list RS, št. 207/2011, z dne 30. 12. 2021) ter Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur. list RS, št. 21/2018, z dne 30. 3. 2018 in 48/2021, z dne 30. 3. 2021). Na cene stroška za distribucijo se obračuna 22 % DDV.

Cene veljajo od 1. 1. 2022.

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. list RS, št. 96/2014) obračunava operater distribucijskega sistema tudi prispevek za energetsko učinkovitost.

Od 1. 1. 2017 znaša višina prispevka za energetsko učinkovitost za zemeljski plin 0,00080 €/kWh.

Cenik stroška za izvajanje meritev na distribucijskem sistemu zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, Občini Litija ter naselju Podkraj v Občini Hrastnik

Osnovna cena za izvajanje meritev V(L),(N),(U) je odvisna od lastništva merilnih naprav, ter vzdrževanja in je določena z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, Občine Litija ter naselja Podkraj v Občini Hrastnik (Ur. list RS, št. 207/2021, z dne 30. 12. 2021): V(L)=2,22480 EUR/mesec; V(N)=0,62810 EUR/mesec; V(U)=1,25620 EUR/mesec.

Znesek za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilnih naprav in jih vzdržuje in umerja: ZM = V(U) x (f1+f2) (EUR/mesec)

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

1.

2.

3.

G-1.6 

G-2.5

G-4

1,0 

1,05 

1,1

1,25620 

1,31901 

1,38182

0,27636

0,29018 

0,30400

1,53256

1,60919 

1,68582

4.

G-6

1,4

1,75868

0,38691

2,14559

5.

G-10

3,9

4,89918

1,07782

5,97700

6.

G-16

3,9

4,89918

1,07782

5,97700

7.

G-25

5,35

6,72067

1,47855

8,19922

8.

G-40

10,9

13,69258

3,01237

16,70495

9.

G-65

17,55

22,04631

4,85019

26,89650

10.

G-100

25,05

31,46781

6,92292

38,39073

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

11.

12.

G-40

G-65

20,80

21,7

26,12896

27,25954

5,74837

5,99710

31,87733

33,25664

13.

G-100

23,7

29,77194

6,54983

36,32177

14.

G-160

31,2

39,19344

8,62256

47,81600

15.

G-250

31,5

39,57030

8,70547

48,27577

16.

G-400

34,35

43,15047

9,49310

52,64357

17.

G-650

43,5

54,64470

12,02183

66,66653

18.

G-1000

60,5

76,00010

16,72002

92,72012

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

19.

G-16

14,95

18,78019

4,13164

22,91183

20.

G-25

15,1

18,96862

4,17310

23,14172

21.

G-40

17,8

22,36036

4,91928

27,27964

22.

G-65

18,65

23,42813

5,15419

28,58232

23.

G-100

22,8

28,64136

6,30110

34,94246

24.

25.

26.

G-160

G-250

G-400

29,05

35,20

48,8

36,49261

44,21824

61,30256

8,02837

9,72801

13,48656

44,52098

53,94625

74,78912

Korektor

Faktor f2

ZM

22% DDV

ZM z DDV

27.

Temperature in tlaka

31,5

39,57030

8,70547

48,27577

28.

Temperature

7,80

9,79836

2,15564

11,95400

Znesek za meritve, kadar je operater distribucijskega sistema lastnik merilnih naprav in jih vzdržuje in umerja: ZM = V(L) x (f1+f2) (EUR/mesec)

Mehovni plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

1.

2.

3.

G-1.6

G-2.5

G-4

1,0

1,05

1,1

2,22480

2,33604

2,44728

0,48946

0,51393

0,53840

2,71426

2,84997

2,98568

4.

G-6

1,4

3,11472

0,68524

3,79996

5.

G-10

3,9

8,67672

1,90888

10,58560

6.

G-16

3,9

8,67672

1,90888

10,58560

7.

G-25

5,35

11,90268

2,61859

14,52127

8.

G-40

10,9

24,25032

5,33507

29,58539

9.

G-65

17,55

39,04524

8,58995

47,63519

10.

G-100

25,05

55,73124

12,26087

67,99211

Turbinski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

11.

12.

G-40

G-65

20,8

21,7

46,27584

48,27816

10,18068

10,62120

56,45652

58,89936

13.

G-100

23,7

52,72776

11,60011

64,32787

14.

G-160

31,2

69,41376

15,27103

84,68479

15.

G-250

31,5

70,08120

15,41786

85,49906

16.

G-400

34,35

76,42188

16,81281

93,23469

17.

G-650

43,5

96,77880

21,29134

118,07014

18.

G-1000

60,5

134,60040

29,61209

164,21249

Rotacijski plinomer

Faktor f1

ZM

22% DDV

ZM z DDV

19.

G-16

14,95

33,26076

7,31737

40,57813

20.

G-25

15,01

33,59448

7,39079

40,98527

21.

G-40

17,8

39,60144

8,71232

48,31376

22.

G-65

18,65

41,49252

9,12835

50,62087

23.

G-100

22,8

50,72544

11,15960

61,88504

24.

25.

26.

G-160

G-250

G-400

29,05

35,2

48,8

64,63044

78,31296

108,57024

14,21870

17,22885

23,88545

78,84914

95,54181

132,45569

Korektor

Faktor f2

ZM

22% DDV

ZM z DDV

27.

Temperature in tlaka

31,5

70,08120

15,41786

85,49906

28.

Temperature

7,80

17,35344

3,81776

21,17120

Tarifne postavke omrežnine za meritveveljajo od 1. 1. 2022.

Pomen oznak:
ZM -mesečni znesek za meritve
V(L) - tarifna postavka za meritve, kadar je operater distribucijskega sistema lastnik merilne naprave in jo vzdržujeter umerja
V(N) - tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in je ne vzdržujeter umerja
V(U) - tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo vzdržujeter umerja
f1 - faktor velikosti in tipa merilne naprave
f2 - faktor uporabe korektorja temperature in/ali tlaka

Izračun zneska za meritev ZM določa 24. člen Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijskisistem zemeljskega plina (Ur. list RS št. 21/2018 in 48/2021).

 time 345 | cache 7200