Sistemska obratovalna navodila in Splošni pogoji

Distributer zagotavlja odjemalcem vse pravice, ki se nanašajo na oskrbo s toploto, v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.
 time 317 | cache 7200