Ogljikov dioksid aplikativne tehnologije

CO2 - nove tehnologije

Ogljikov dioksid je izvrsten plin za živila. Uporablja se predvsem pri:

Trden ogljikov dioksid, tj. ogljikov sneg oz. bolj znan kot suhi led, se uporablja:

  • za transport hlajenih izdelkov;

  • pri gostinskih linijah za vzdrževanje nizkih temperatur predpripravljenih živilih (obrokov na letalu, v menzah itd.). V tem primeru se ogljikov dioksid v primernih vsebnikih dostavi v obliki pelet ali ledenih kock.

  • za hlajenje grozdja in mošta pri trgatvi in pridelavi vina

  • pri postopku za uničevanje žuželk

V industriji se uporablja še za:

  • razpihovanje posebej pomembnih predmetov oz. predmetov, ki se ne smejo onesnažiti z majhnimi trdnimi peleti ogljikovega dioksida. Pri tem opravilu potrebujemo stroj za peletiziranje, s katerim izdelamo palčke suhega ledu, in pnevmatski sistem za njihovo izstreljevanje v predmete, ki jih je treba obdelati. Pomembna področja za to tehnologijo so živilska industrija (tekoči trakovi za kuhane in tople izdelke, modeli za slaščice itd.), letalska industrija, industrija rezervnih delov za motorna vozila, kemijska in farmacevtska industrija ter plastična industrija.

  • nadzor vrednosti pH odpadnih voda. Iz plinastega ogljikovega dioksida, ki se raztopi v vodi, nastanejo ogljikova kislina in njene soli, pri povzročanju rahle nakisanosti industrijskih odplak.

  • regeneracijo vodnjakov. Ogljikov dioksid v plinasti, tekoči in trdni obliki se s posebno opremo vbrizga v vodnjak, kjer raztopi anorganske soli in odstrani organsko biomaso, ki se je nabrala na filtrih. Tako vodnjaku povrnemo specifično zmogljivost.

  • bogatenje atmosfere v rastlinjakih za boljšo hrano za rastline.

  • ustvarjanje zaščitne atmosfere pri toplotni obdelavi magnezija in aluminijevih litin, pri zamenjevanju tradicionalnih mešanic, ki so veliki onesnaževalci zaradi vsebnosti SO2, ki se proizvaja z izgorevanjem žvepla, ki se namenoma vstavlja v peč za obdelavo.

 time 360 | cache 7200