Čistilne naprave

Čistilne naprave

ISTRABENZ PLINI, d.o.o. s svojim partnerjem SIAD, s.p.a. iz Italije že dolgo deluje na področju ekologije, med katerimi je tudi čiščenje odpadnih vod. Sprva smo uporabljali le tehnologije čiščenja z uporabo plinov (CO2) za nevtralizacijo in čisti kisik pri zagotavljanju pogojev ob preobremenitvah in aerobni stabilizaciji blata) v zadnjem času pa smo svojo dejavnost razširili tudi na področje klasičnega čiščenja odpadnih vod, posebej pa smo specializirani pri čiščenju odpadnih vod z uporabo gibljivih nosilcev za pritrjeno biomaso in z uporabo membran.

Program čistilnih naprav združuje svetovanje, projektiranje, izgradnjo in vgradnjo naprav za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih vod ter po potrebi še vzdrževanje in nadzor delovanja. Ker želimo zadovoljiti potrebe uporabnikov na varen, zanesljiv in tehnološko najsodobnejši način, tudi ponujamo zanesljive in tehnološko najsodobnejše čistilne naprave.

Uporaba plinov pri čistilnih napravah

Najpogostejša je uporaba kisika, s katerim povečujemo zmogljivost obstoječih čistilnih naprav, zmanjšujemo emisije smradu, pomagamo pri trenutnih in sezonskih preobremenitvah ter omogočamo ekonomično in učinkovito aerobno stabilizacijo odpadnega blata.

Z ozonom lahko oksidiramo tudi najodpornejše molekule, razbarvamo obarvane odpadne vode in učinkovito zmanjšujemo količine nastalega odpadnega blata. Zelo ekonomična je uporaba ozona na čistilnih napravah kjer lahko nezreagirani ozon ponovno reduciramo v kisik, ki ga nato uporabimo v procesu čiščenja.

Uporaba, ki je povezana s prilagodljivostjo sistema je tudi nevtralizacija alkalnih industrijskih vod. V teh primerih izkoriščamo visoko topnost CO2 v vodi . Kontrola nevtralizacije je zelo enostavna, poleg tega pa zaradi lastnosti CO2, da deluje kot pufer ne pride do prevelikega znižanja pH vrednosti, kar je pogost pojav pri nevtralizaciji s kislinami. Z uporabo CO2 se izognemo tudi problemom s korozijo opreme zaradi agresivnosti kislin (H2SO4, HCl).

Kisik-pri čiščenju odpadnih vod (pdf)
Ozon-odpadne vode (pdf)
Predstavitev_MIXFLO (pdf)
Nevtralizacija s CO2 (pdf)

 

Kontakt:

Ivan Pišlar
vodja sektorja Aplikativne tehnologije
Ivan.Pislar@istrabenzplini.si
Tel.: 05 66 34 601

 time 380 | cache 7200