Zemeljski plin

Banner_zemeljski_plin_cistougodna_energija

Zemeljski plin je najčistejši vir energije, vsestransko uporaben in prijazen do okolja. Je zanesljiv, preprost za uporabo in cenovno ugoden.

Nekateri zemeljski plin zaradi odličnih lastnosti imenujejo »energent prihodnosti«. Zemeljski plin je v celoti uvoženo gorivo. Dobavne poti so zagotovljene iz Rusije in Alžirije, Sloveniji pa po prenosnem omrežju dobavlja plin do široke potrošnje slovenska naftna družba Geoplin. Ocenjujemo, da zemeljski plin na slovenskem energetskem prostoru zadovoljuje 14 % potreb po primarni energiji.

Istrabenz plini se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993, ko smo pridobili koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Novem mestu. S tem smo vstopili tudi na trg zemeljskega plina in zaokrožili celovito ponudbo plina. . V tem obdobju je v občinah, v katerih je pridobila koncesijo, zgradila že preko 550 km plinovodnega omrežja. S programom zemeljski plin omogočamo, da prednosti uporabe plina uživajo povsod tam, kjer je možno zgraditi plinovodno omrežje. S plinom smo povezali že več deset tidoč odjemalcev, povezovanje pa še zdaleč ni končano Aktivno spodbujamo porabo in sledimo načrtom plinifikacije. Istrabenz plini smo tudi aktivni član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). Združenje je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.

Prednosti zemeljskega plina

· Visok energetski izkoristek

· Ekološka neoporečnost

· Konkurenčna cena

· Zanesljiva oskrba

· Sprotno plačevanje porabe

· Prihranek prostora

· Vsestranska uporabnost tako v gospodinjstvih kot v industriji

Zemeljski plin je nestrupen plin, lažji od zraka, ki je v določenem razmerju z zrakom eksploziven. Je brez vonja, zato mu zaradi varnostnih razlogov dodajamo v ustreznem razmerju odorans, značilen vonj, po katerem zaznamo prisotnost plina. Produkt gorenja (pri pravilni nastavljeni mešanici plina in zraka ) sta CO2 in H2O, kar je ekološko sprejemljivo.

Uporaba zemeljskega plina je vsestranska. V gospodinjstvu ga najpogosteje uporabljamo za ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne vode, klimatizacijo prostorov, kuhanje in pečenje. V industriji se zemeljski plin uporablja v tehnoloških postopkih in za ogrevanje. Zemeljski plin je tudi pogonsko gorivo za avtomobile. Trenutno najbolj učinkovita uporaba pa je sočasna proizvodnja toplote in elektrike, oziroma kogeneracija.

Zemeljski plin doseže pri optimalno nastavljenem obratovanju visoke izkoristke pri ogrevanju prostorov, kuhanju in pripravi tople sanitarne vode, je okolju najmanj škodljiv in najcenejši v primerjavi z drugimi energenti. Na osnovi ocen strokovnjakov, ki se s takšno problematiko ukvarjamo, je svetovnih zalog še za nadaljnjih 70 – 80 let. Tako bo imel zemeljski plin v prihodnosti velik pomen pri oskrbi prebivalstva s to vrsto energije.

Informacije:

Miro Krašovec, vodja programa zemeljski plin

miro.krasovec@istrabenzplini.si

T: 07 39 34 098

 

OBRAZCI IN VLOGE (najdete jih v POVEZANIH DATOTEKAH - spodaj)

- za ODJEMALCE

- za IZVAJALCE

 

Opozorilo pri uporabi OBRAZCEV

V kolikor pri uporabi OBRAZCA ugotavljate, da »gumba« POŠLJI oziroma SHRANI ne delujeta predlagamo, da posodobite vtičnike v svojem brskalniku oziroma PDF dokument odprete v ADOBE READER.

 time 456 | cache 7200