Oprema tehnični plini

Oprema.

Izkušnje, pridobljene v več kot 15 letih proizvodnje in ravnanja s plini, pomenijo, da je podjetje ISTRABENZ PLINI usposobljeno za planiranje tehnične pomoči pri uporabi svojih izdelkov ter izbiri najprimernejše opreme in materialov.

ISTRABENZ PLINI lahko dobavljamo celoten obseg opreme za varno uporabo plinov:

  • reduktorje tlaka,
  • avtomatske in ročne dekompresijske sisteme,
  • instrumente za nadzor pretoka,
  • predgrelce,
  • merilne in alarmne sisteme,
  • distribucijske linije,
  • sisteme za odkrivanje uhajanja plina,
  • plinske generatorje,
  • mešalne sisteme.


ISTRABENZ PLINI imamo kvalificirano in izkušeno tehnično osebje, ki izdela najprimernejše rešitve za izdelavo naprav po meri, pri čemer združuje najnovejša varnostna merila in napredno tehnologijo s prilagodljivostjo. Pripravimo projektno dokumentacijo za ponujene centralne plinske sisteme in po evropskih normativih izvajamo montažo dobavljene opreme

Skrbna izbira materialov zagotavlja popolno združljivost z uporabljenimi plini. Merila oblikovanja in izdelave onemogočajo združevanje delov opreme, ki je oblikovana za uporabo s plini, ki so med seboj nezdružljivi.

brošura REDUKTORJI TLAKA

 

Kontakt:
Robert Štrumbelj
vodja enote Novo Mesto
robert.strumbelj@istrabenzplini.si
Tel.: 07 393 40 20

Vinko Pečnik
vodja tehnične službe Vzhodna Slovenija
vinko.pecnik@istrabenzplini.si
Tel.: 03 42 64 736

 time 367 | cache 7200