Dostava jeklenk na dom

Ko boste naslednjič potrebovali gospodinjski plin v jeklenki, pokličite na brezplačno telefonsko številko Istrabenz plinov 080 1228 in v najkrajšem možnem času ga bomo dostavili na vaš dom.

PODROČJA DOSTAVE PLINDOM

CELJE z okolico

3000 CELJE, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, 3202 LJUBEČNA, 3211 ŠKOFJA VAS, 3220 ŠTORE, 3221 TEHARJE

3310 ŽALEC, 3311 ŠEMPETER, 3313 POLZELA, 3312 PREBOLD, 3305 VRANSKO, 3304 TABOR, 3314 BRASLOVČE, 3301 PETROVČE

3204 DOBRNA, 3320 VELENJE, 3325 ŠOŠTANJ, 3330 MOZIRJE, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

3230 ŠENTJUR, 3231 GROBELNO, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, 3232 PONIKVA, 3222 DRAMLJE, 3225 PLANINA, 3263 GORICA PRI SLIVNICI

3212 VOJNIK, 3214 ZREČE, 3210 SLOVENSKE KONJICE, 3205 VITANJE, 3206 STRANICE, 3213 FRANKOLOVO, 3215 LOČE

3270 LAŠKO, 3271 ŠENTRUPERT, 3272 RIMSKE TOPLICE

LJUBLJANA z okolico

1000 LJUBLJANA, 1210 LJ – ŠENTVID , 1211 LJ – ŠMARTNO, 1230 DOMŽALE , 1231 LJ – ČRNUČE, 1233 DOB, 1234 MENGEŠ, 1235 RADOMLJE, 1236 TRZIN, 1260 LJ – POLJE, 1261 LJ – DOBRUNJE, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 1290 GROSUPLJE, 1291 ŠKOFLJICA, 1292 IG, 1293 ŠMARJE – SAP, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI , 1352 PRESERJE, 1356 DOBROVA, 1357 NOTRANJE GORICE, 1358 LOG PRI BREZOVICI , 1360 VRHNIKA, 1215 MEDVODE, 1216 SMELDNIK, 1217 VODICE, 1218 KOMENDA, 1353 BOROVNICA, 1354 HORJUL, 1372 HOTEDRŠICA, 1241 KAMNIK, 1370 LOGATEC, 1371 LOGATEC, 1355 POLHOV GRADEC, 1373 ROVTE, 1242 STAHOVICA, 1294 VIŠNJA GORA

GORENJSKA z okolico

4000 KRANJ, 4001 KRANJ P. P., 4202 NAKLO

4240 RADOVLJICA, 4247 ZGORNJE GORJE, 4248 LESCE, 4260 BLED, 4263 BOHINJSKA BELA, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, 4265 BOHINJSKO JEZERO, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

4270 JESENICE, 4273 BLEJSKA DOBRAVA, 4274 ŽIROVNICA, 4276 HRUŠICA, 4280 KRANJSKA GORA, 4281 MOJSTRANA, 4282 GOZD MARTULJEK, 4283 RATEČE - PLANICA

4201 ZGORNJA BESNICA, 4203 DUPLJE, 4204 GOLNIK, 4243 BREZJE, 4244 PODNART, 4245 KROPA, 4246 KAMNA GORICA, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM, 4290 TRŽIČ, 4294 KRIŽE

4209 ŽABNICA, 4220 ŠKOFJA LOKA, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, 4224 GORENJA VAS, 4225 SOVODENJ, 4226 ŽIRI, 4227 SELCA, 4228 ŽELEZNIKI, 4229 SORICA

4205 PREDDVOR, 4206 ZGORNJE JEZERSKO, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM, 4208 ŠENČUR, 4210 BRNIK - AERODROM, 4211 MAVČICE, 4212 VISOKO, 1215 MEDVODE

NOVO MESTO z okolico

8000 NOVO MESTO, 8321 BRUSNICE, 8322 STOPIČE, 8323 URŠNA SELA

8222 OTOČEC, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE , 8275 ŠKOCJAN, 8276 BUČKA , 8293 STUDENEC, 8280 BRESTANICA, 8281 SENOVO, 8282 KOPRIVNICA, 8270 KRŠKO, 8312 PODBOČJE, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, 8310 ŠENTJERNEJ

8210 TREBNJE, 8216 MIRNA PEČ, 8211 DOBRNIČ, 8212 VELIKA LOKA, 8213 VELIKI GABER, 8233 MIRNA , 8232 ŠENTRUPERT

8290 SEVNICA, 8230 MOKRONOG, 8231 TREBELNO, 8295 TRŽIŠČE, 8296 KRMELJ, 8297 ŠENTJANŽ, 8294 BOŠTANJ

1330 KOČEVJE, 8351 STRAŽA, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, 8361 DVOR, 8360 ŽUŽEMBERK, 8362 HINJE, 1331 DOLENJA VAS, 1332 STARA CERKEV, 1310 RIBNICA, 1317 SODRAŽICA

8333 SEMIČ, 8341 ADLEŠIČI, 8332 GRADAC, 8340 ČRNOMELJ, 8343 DRAGATUŠ, 8344 VINICA, 8342 STARI TRG OB KOLPI, 8330 METLIKA, 8331 SUHOR

KOPER z okolico

6000 KOPER

6310 IZOLA, 6320 PORTOROŽ, 6333 SEČOVLJE

6330 PIRAN

6280 ANKARAN, 6281 ŠKOFIJE, 6271 DEKANI

6240 KOZINA, 6272 GRAČIŠČE, 6275 ČRNI KAL

6273 MAREZIGE, 6274 ŠMARJE

6276 POBEGI

NOVA GORICA z okolico

5000 NOVA GORICA, 5250 SOLKAN, 5261 ŠEMPAS, 5262 ČRNIČE, 5263 DOBRAVLJE, 5270 AJDOVŠČINA, 5271 VIPAVA, 5272 PODNANOS, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, 5291 MIREN, 5292 RENČE, 5293 VOLČJA DRAGA, 5294 DORNBERK, 5295 BRANIK, 5297 PRVAČINA, 6222 ŠTANJEL, 6223 KOMEN

*****

NAROČILA

Naročila za dostavo jeklenk na dom sprejemamo od ponedeljka do sobote med 7. in 20. uro.

Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1228.

 

*****

OBVESTILO O SPREMEMBI SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA Z JEKLENKO PLINDOM

Spoštovani kupci plina v jeklenkah Plindom,

obveščamo vas, da se z 20. aprilom 2022 spremenijo Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom družb Istrabenz plini d. o. o. in Plinarna Maribor d. o. o. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom družb Istrabenz plini d. o. o. in Plinarna Maribor d.o.o. z dne 1. 11. 2021.

V Splošnih pogojih poslovanja z jeklenko Plindom uvajamo naslednje spremembe:

▪ Sprememba definicije pojma »Prodajno mesto« v tč. 1.18. iz česar izhaja, da ponudnik Plinarna Maribor nima več lastnega prodajnega mesta na Plinarniški ulici 9 v Mariboru, posledično na tej lokaciji ne potekata več prodaja utekočinjenega naftnega plina v jeklenki Plindom in preostalo poslovanje na podlagi Splošnih pogojev poslovanja z jeklenko Plindom.

»Prodajna mesta« pomeni lokacije, na katerih lahko kupec kupi utekočinjen naftni plin v jeklenkah Plindom in vplača kavcijo ter vključuje lastna prodajna mesta ponudnika Istrabenz plini ter prodajna mesta pogodbenih prodajalcev.«

▪ V tč. 6.3. se opredeli rok, v katerem ponudnik omogoča vračilo jeklenke Plindom na rednih območjih dostave na dom:

»Ponudnik na rednih območjih dostave na dom kupcem omogoča vračilo jeklenke Plindom najkasneje v roku 15 (petnajst) delovnih dni od dneva prejema naročila kupca za vračilo jeklenke v dostavi na dom, pod pogojem, da je naročeno vračilo na naslov na rednem dostavnem območju, kot velja na dan prejema naročila.«

Dodatne informacije so kupcu na voljo na brezplačnih telefonskih številkah 080 1228 in 080 1248.

Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom in Navodila za uporabo jeklenke Plindom so objavljeni v POVEZANIH DATOTEKAH

 time 365 | cache 7200