Reševanje reklamacij

Odjemalec lahko morebitne reklamacije in pritožbe posreduje USTNO na zapisnik pri distributerju toplote ali PISNO na e-naslov: info@istrabenzplini.si oziroma po pošti na naslov

Istrabenz plini d. o. o., Sermin 8a, 6000 Koper.

Distributer toplote se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval veljavna Sistemska obratovalna navodila in vse pravice, ki pripadajo odjemalcem.

 time 332 | cache 7200