Argon

Argon

Argon je žlahtni plin, ki sestavlja 0,93 odstotka zemljine atmosfere. Žlahtni plini so skupina redkih plinov, ki vključujejo argon, helij, kripton, neon, ksenon in včasih tudi radon. So zelo stabilni in imajo izjemno nizko hitrost reakcije.

TEHNIČNE LASTNOSTI
Izdelek argon
Kemijska formula Ar
Stopnja čistosti: ≥ 99,996 %
Relativna gostota (zrak = 1): 1,38
Videz: brezbarven plin
Vonj plin brez vonja
Meja vnetljivosti v zraku ni vnetljiv


Opozorilo
V visokih koncentracijah lahko povzroči zadušitev. Stik z izdelkom v tekočem stanju lahko povzroči ozebline in zmrzline.

Barva jeklenke
Vrat: temno zelena RAL 6001(evropski standard SIST-EN 1089-3)

Pretvorbena tabela
1 m 3 = 1,636 kg = 1,172 l
1 kg = 0,611 m 3 = 0,718 l
1 l = 0,853 m 3 = 1,396 kg

m 3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: prostorninska enota za tekoče stanje

Uporaba

Argon se uporablja pri številnih aplikacijah, ki so naštete v nadaljevanju.

Proizvodnja aluminija

V industriji aluminija se argon uporablja za:

 • zamenjavo zraka ali dušika, posledica česar je oblikovanje inertne atmosfere;
 • pomoč pri odstranjevanju neželenih topnih plinov med razplinjanjem;
 • odstranjevanje raztopljenega vodika in delcev staljenega aluminija.

Obdelava in proizvodnja jekla

V industriji jekla se argon uporablja:

 • za odstranjevanje plina ali hlapov ter preprečevanje oksidacije
 • za pridobivanje stalne temperature in homogene sestave z mešanjem staljenega jekla;
 • za pomoč pri odstranjevanju neželenih topnih plinov med razplinjanjem;
 • kot nosilni plin, za določitev sestave vzorca s plinsko kromatografijo;
 • za izpihovanje ogljikovega monoksida in zmanjšanje izgub kroma pri razogljičenju ob vpihovanju argona in kisika (Argon-Oxygen Decarburization – AOD), ki se uporablja med rafiniranjem nerjavnega jekla.

Obdelava kovin

Pri obdelavi kovin se argon uporablja za:

 • oblikovanje inertne plinske zaščite med varjenjem;
 • zagotavljanje okolja brez kisika in dušika za kaljenje in valjanje kovin ter zlitin;
 • izpihovanje staljenih kovin za preprečevanje poroznosti pri ulitkih.

Izdelava polprevodnikov

V polprevodniški industriji se argon uporablja za:

 • zagotavljanje varovalne atmosfere in kot medij za prenos toplote pri rasti germanijevih in silicijevih kristalov.

Razsvetljava

Pri razsvetljavi se argon uporablja za:

 • polnjenje žarnic z žarilno nitko in fluorescenčnih žarnic;
 • ustvarjanje modre svetlobe pri neonskih lučeh.

Proizvodnja

Argon, ki je soproizvod proizvodnje kisika in dušika, se komercialno pridobiva na podlagi tehnologije ločevanja zraka. Ta proces je sestavljen iz ločevanja komponent, ki so v zraku:

 • dušika (78 %)
 • kisika (21 %)
 • argona (0,9 %)
 • drugih plinov (0,1 %)
Softlink

Zdajšnje naprave predstavljajo evolucijo Claude-Lindejevega procesa, poimenovanega po dveh znanstvenikih francoskega in nemškega rodu, ki sta prispevala k razvoju le-tega; za zračno hlajenje sta na začetku uporabila izoentalpijsko raztezanje, zgolj s padcem tlaka, pozneje pa izoentropijsko raztezanje s proizvodnjo energije.

Naprava je sestavljena iz dveh stebrov, ki sta eden nad drugim in delujeta pri različnem tlaku ter s pretokom plina (naraščajočim) in pretokom tekočine (padajočim) v ravnotežju med plinastim in tekočim stanjem. Če se eden izmed njiju premakne proti vrhu stebra, se poveča koncentracija dušika, če pa se premakne proti dnu, se poveča koncentracija kisika.

Argon se pridobiva v tretjem, frakcionirnem stebru, v katerem se ponovi destilacijski proces na mešanici kisika in argona, ki se odvzame na vmesni točki zgornjega stebra.

Zdajšnje naprave za ločevanje zraka so dosegle visoko stopnjo avtomatizacije, upravljajo pa se računalniško; krmilni sistem upravlja s celotnim proizvodnim ciklom in z naslednjo fazo distribucije proizvodov do skladiščenja ali uporabe.

Varnost

Čeprav argon ni strupen in je inerten, lahko v velikih koncentracijah povzroči zadušitev. Stik s tekočim proizvodom pa lahko povzroči ozebline ali ozebline. Da bi se izognili tem škodljivim vplivom, morajo proizvajalci in stranke slediti strogim varnostnim smernicam za skladiščenje in ravnanje ter preveriti varnostni list za argon.

Način dostave

Plinasto stanje v jeklenkah
kapaciteta l H 2O zunanji premer mm višina *mm bruto teža* kg vsebnost plina kg
10 168 960 25 2,8-3,4
20 203 960 36,7 5,5-7,8
40 203 1680 56 11-13,8
50 227 1680 75,7 13,8-17,0

* z ventilom in pokrovom
Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

V snopih
jeklenke št. mere (dxšxv)mm bruto teža kg vsebnost plina kg
16 x 40 l 900 x 900 x 1910 1323 22,8
25 x 40 l 1130 x 1130 x 1935 2080 345

Druge kapacitete so mogoče na zahtevo

Utekočinjen in ohlajen v rezervoarjih
kapaciteta 1400 3000 6000 12000 22000 32000 50000


Dobaviti je mogoče tudi argon:

Storitve na voljo strankam

 • transport v jeklenkah, snopih in rezervoarjih
 • načrtovanje in namestitev sistemov za distribucijo plina
 • dobava opreme za pravilno uporabo plina
 • pomoč in tehnično svetovanje glede transporta, distribucije in uporabe plina
 time 28 | cache 7200