Prodaja utekočinjenega naftnega plina

Da bi vas lahko oskrbeli z utekočinjenim naftnim plinom vam Istrabenz plini d.o.o. nudimo več možnosti

Najem plinohrama

Softlink
Kupec lahko v družbi Istrabenz plini naroči in prejme v najem po sklenjeni pogodbi:

 • nadzemne plinohrame (kapaciteta plinhramov od 1.750 do 5000 litrov)
 • podzemne plinohrame (kapaciteta od 2700 do 5000 l).

Zaradi zagotavljanja raztezanja plina in zaradi zakonskih določil se polnijo plinohrami samo do 80 % razporožljivega prostora.

Prednost najema:

 • znižanje stroškov investicije
 • najemnik ne plača stroškov vzdrževanja plinohrama, ker ti bremenijo dobavitelja plina Istrabenz plini
 • dobaviteljeva skrb izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti.

Postavitev:

 • plinohram postavimo na prostem ali v prostoru z »lahko« streho.
 • lokacija postavitve je določena po Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. list RS 22/91).
 • varnostni odmiki ponazorjeni v tabeli

Splošni dobavni in prodajni pogoji za utekočinjen naftni plin v plinohramu.pdf

Najem plinomera

Števec

Poleg plinohrama porabnikom nudimo tudi najem plinomera. Plinomer montiramo na fasado objekta. Prednost je v večji preglednosti mesečinih stroškov ogrevanja.V primeru, da sta v eni zgradbi (dve plinske peči) dva porabnika, poravnata vsak svoje stroške ogrevanja.

Splošni dobavni in prodajni pogoji za utekočinjen naftni plin po plinomeru.pdf

Plin za ogrevanje – Lokalna plinska omrežja

Ponudba za investitorje

V gosto naseljenih območjih izven tras plinovodov zemeljskega plina, družba Istrabenz plini d.o.o. vsako leto zgradi nekaj plinovodnih omrežij na utekočinjen naftni plin. Iz plinske postaje, ki je zgrajena ob naseljih, se na omrežje priključi več uporabnikov (individialnih hiš, stanovanjskih blokov, poslovnih objektov, proizvodnih obratov), ki utekočinjen plin uporabljajo tako za ogrevanje, kot za pripravo sanitarne vode, za kuhanje in hlajenje. Z nakupom lastne peči na plin (lastna kurilnica) in montažo plinomera, porabniki kontrolirajo porabo energije.

Števec

Prednosti:

 • prihranki pri investiciji
 • prihranki prostora
 • možnost cenovno ugodne prevezave na uporabo zemeljkega plina

Pokličite nas, naši strokovnjaki vam bodo svetovali in pomagali pri izgradnji sistema ogrevanja in oskrbe s plini:

PRODAJNA MREŽA
PE Zahodna Slovenija 6000 Koper Sermin 8a tel. 05 66 34 623
Vodja PE: Darjo Čendak fax 05 66 34 697
1000 Ljubljana Mladinska ulica 89 tel. 01 23 48 100
fax 01 23 84 199
8000 Novo Mesto Podbevškova 10 tel. 07 39 34 000
fax 07 39 34 099
PE Vzhodna Slovenija 3000 Celje Plinarniška 1 tel. 03 42 64 700
Vodja PE: Zvonko Mihelčič fax 03 42 64 799
2000 Maribor Plinarniška 9 tel. 02 33 04 501
fax 02 33 04 599


Utekočinjeni naftni plin pa lahko naročite tudi preko spleta

 

 

 time 422 | cache 7200